น้ำมัน ก๊าซและเคมีภัณฑ์

  • น้ำมัน ก๊าซและเคมีภัณฑ์น้ำมัน ก๊าซและเคมีภัณฑ์

    อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย และบริษัทเหล่านี้ต่างกำลังหันไปมุ่งเน้นที่การใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง บริษัทต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ต่างมองหาการควบรวมกิจการในแนวดิ่งเพื่อสร้างผลประโยชน์จากการทำงานร่วมกัน ในขณะที่แรงขับเคลื่อนต่างๆ อาทิ ข้อบังคับ IMO2020 และการรีไซเคิลพลาสติก สามารถสร้างทั้งโอกาสและผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้อีกด้วย

มุมมองอุตสาหกรรม

 

จากความเปลี่ยนแปลงที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจไปจากเดิมเพื่อให้อยู่รอด การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เคย ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดใหม่ๆ ของรัฐบาล

อ่านต่อ>

 

 

เราได้ทำแบบสำรวจกับผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักของบริษัททั่วภูมิภาคเอเชีย เพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และโรคโควิด-19 รายงานนี้จะพูดถึงประเด็นและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ผู้ตอบแบบสำรวจให้ความสำคัญ เพื่อบริหารความเสี่ยงระดับมหภาคในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ>

 

 

อัตราการรีไซเคิลพลาสติกทั่วโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับมลภาวะจากพลาสติกซึ่งเกิดจากการกำจัดขยะพลาสติกอย่างไม่เหมาะสมและการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว อนาคตของการรีไซเคิลพลาสติกในเอเชียมีแนวโน้มเติบโตจากฐานระดับตํ่าในปัจจุบัน

อ่านต่อ>

 

 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น รัฐบาลกำลังดำเนินการต่อต้านการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมากขึ้นโดยผ่านทางมาตรการการจัดเก็บภาษี การแบนและอื่นๆ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งบางประเภท และในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสให้กับธุรกิจผู้แปรรูปพลาสติกด้วย 

อ่านต่อ>

 

 

กฎการลดการใช้กำมะถันขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 โดยกฎที่ใช้ร่วมกันทั่วโลกก็คือ การลดปริมาณกำมะถันของเชื้อเพลิงใดๆ ที่ใช้บนเรือลงให้น้อยกว่า 0.5% / มวล (m / m) . 

อ่านต่อ>

 

 

เมื่อพิจารณาการดำเนินการในระดับโลก การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางความคิดและอื่นๆ แล้ว รายงานนี้จะแบ่งปันการตอบสนองของ UOB เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกและผลกระทบของแนวโน้มเหล่านี้ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ 

อ่านต่อ>