การลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง

  • การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
แชร์:Share to FacebookShare to TwitterShare to LinkedIn

 

มิถุนายน 2562

 

การขยายตัวของชุมชนเมือง และการเติบโตในกลุ่มผู้ใช้ขั้นสุดท้าย เช่น การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์และบ้าน ตลอดจนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลร่างกาย มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการในการใช้พลาสติกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดอุปสงค์ทางด้านปิโตรเคมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่า อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งจะมีแนวโน้มที่ลดลงอันเป็นผลมาจากความตระหนักรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมด้วยกฎระเบียบที่แข็งขันตลอดจนความร่วมมือที่จะลดการใช้จากทุกภาคส่วนธุรกิจ

องค์กรสากลต่างๆ เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์กรพัฒนาเอกชนและสื่อได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมลพิษจากพลาสติก ซึ่งทั่วโลกประมาณ 70% ถึง 80% ของขยะจะอยู่ในทะเลและเป็นพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการไม่มีความรับผิดชอบในการจัดการขยะ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์พลาสติกจากปิโตรเคมีไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและจะอยู่ในระบบนิเวศได้อีกหลายปี

ในรายงานฉบับนี้เราอยากที่จะนำเสนอกฎระเบียบของรัฐและความสมัครใจในการลดการใช้พลาสติกทั่วโลกซึ่งจะนำมาซึ่งการลดการบริโภคพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งในที่สุด ในส่วนนี้ กฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วย 10 ประเภทพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งถือว่าเป็นกฎระเบียบที่โดดเด่นและผ่านจนมีผลบังคับใช้ในปี 2561

ในภูมิภาคเอเชีย รัฐบาลเองต่างมีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วยเช่นกันผ่านการกำหนดภาษี การมีแผนกลยุทธ์เพื่อการยุติการใช้พลาสติก รวมถึงการให้การศึกษาจากภาครัฐ ส่งผลให้พลาสติกใน 4 ประเภทดังต่อไปนี้ (a) ช้อนส้อม จาน หลอดและอุปกรณ์เพื่อการกวน (b) ถุงพลาสติก (c) ถ้วยและฝาปิดสำหรับเครื่องดื่ม และ (d) บรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งเป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งนั้นน่าจะเป็นกลุ่มที่มีความต้องการบริโภคที่ลดลง

และสำหรับพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว เช่น ขวดบรรจุเครื่องดื่มนั้น เรามองว่าจะมีเครือข่ายในการจัดเก็บและการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นในหมู่ผู้ผลิตเครื่องดื่ม ร้านค้าปลีกและครัวเรือน

UOB สามารถที่จะให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินในการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจการแปรรูปพลาสติกให้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก เครือข่ายการจัดเก็บหรือการรีไซเคิลพลาสติก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา คลิกที่นี่

คลิกที่ปุ่มเพื่ออ่านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ

ดาวน์โหลด