การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

 • การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

  การลงทุนในอุตสาหกรรมถือเป็นแรงกระตุ้นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งยังมีการสนับสนุนให้ใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรองรับความเติบโตทางการค้าและอุตสาหกรรมของภูมิภาคนี้

 •  

   

  เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณด้วยการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์

  เปลี่ยนพลังงานจากธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานทดแทนไฟฟ้าและนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจของคุณเพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ U-Solar ช่วยทำให้อาคารของคุณสร้างพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายดาย ในราคาที่จ่ายได้  อีกทั้งยังยั่งยืนอีกด้วย

  หาข้อมูลเพิ่มเติม

มุมมองอุตสาหกรรม

 

ความต้องการไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง 2583 โดยส่วนใหญ่จะมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การเติบโตของเมือง รายได้ที่เพิ่มขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงไฟฟ้าที่ดีขึ้น หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมองหาหนทางที่จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานทดแทนโดยผ่านทางสิ่งจูงใจต่างๆ ที่น่าดึงดูดใจ

อ่านต่อ>

 

 

เมื่อพิจารณาการดำเนินการในระดับโลก การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางความคิดและอื่นๆ แล้ว รายงานนี้จะแบ่งปันการตอบสนองของ UOB เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกและผลกระทบของแนวโน้มเหล่านี้ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ 

อ่านต่อ>

 

วิดีโอ

 

วิดีโอ: แนวโน้มของพลังงานและพลังงานหมุนเวียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อาเซียนจะเป็นผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกภายในปี 2030 โดยคาดว่าแหล่งพลังงานในภูมิภาคจากพลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

ชมวิดีโอ >

ชมวิดีโอนี้ที่เกี่ยวกับแนวโน้มของพลังงานและพลังงานหมุนเวียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้