การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

 • การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

  การลงทุนในอุตสาหกรรมถือเป็นแรงกระตุ้นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งยังมีการสนับสนุนให้ใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรองรับความเติบโตทางการค้าและอุตสาหกรรมของภูมิภาคนี้

 •  

   

  เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณด้วยการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์

  เปลี่ยนพลังงานจากธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานทดแทนไฟฟ้าและนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจของคุณเพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ U-Solar ช่วยทำให้อาคารของคุณสร้างพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายดาย ในราคาที่จ่ายได้  อีกทั้งยังยั่งยืนอีกด้วย

  หาข้อมูลเพิ่มเติม

มุมมองอุตสาหกรรม

 

การก่อตัวของมหานครต่างๆ ทำให้การสร้างเมืองอัจฉริยะกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อความยั่งยืนของการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อม หากเราไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ การขยายตัวของเมืองอาจนำไปสู่ปัญหาที่ท้าทายอื่นๆ เช่น การจราจรที่แออัด มลภาวะ อาชญากรรม ปัญหาการบริหารจัดการน้ำและของเสีย และอื่นๆ ในขณะที่ชุมชนทั่วโลกต่างเผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากการขยายตัวของเมือง การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่า

อ่านต่อ>

 

 

อาคารต่างๆ เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายด้านการลดมลพิษตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร รัฐบาลในประเทศต่างๆ ก็ได้ออกมาตรการจูงใจเพื่อให้เจ้าของอาคารดำเนินโครงการสีเขียว

อ่านต่อ>

 

 

การอนุรักษ์พลังงาน (EE) คือแนวคิดในการใช้พลังงานให้น้อยลงในการทำกิจกรรมเดิม ซึ่งเป็นการจำกัดการสูญเสียพลังงาน และนำประโยชน์ที่สำคัญมาสู่ผู้ที่นำไปใช้ อาคารและโครงการก่อสร้างต่างๆ มีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโลกโดยคิดเป็นร้อยละ 39 ของปริมาณทั้งหมด ด้วยเป้าหมายในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค รายงานนี้ได้กล่าวถึงโอกาสที่สำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน

อ่านต่อ>

 

 

จากความเปลี่ยนแปลงที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจไปจากเดิมเพื่อให้อยู่รอด การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เคย ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดใหม่ๆ ของรัฐบาล

อ่านต่อ>

 

 

ภาคการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานได้รับผลกระทบอย่างมากจากโรคโควิด-19 เนื่องจากมาตรการจำกัดการเคลื่อนย้าย การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และปัญหาความล่าช้าของโครงการ อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอาจกลับมาเพิ่มขึ้นเมื่อสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้

อ่านต่อ>

 

 

เราได้ทำแบบสำรวจกับผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักของบริษัททั่วภูมิภาคเอเชีย เพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และโรคโควิด-19 รายงานนี้จะพูดถึงประเด็นและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ผู้ตอบแบบสำรวจให้ความสำคัญ เพื่อบริหารความเสี่ยงระดับมหภาคในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ>

 

 

กำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนจะเติบโตในอัตราที่สูงกว่ากำลังการผลิตพลังงานสิ้นเปลือง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคายังเติบโตอย่างแข็งแกร่งเนื่องจากการสนับสนุนด้านกฎเกณฑ์และมาตรก

อ่านต่อ>

 

 

ความต้องการไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง 2583 โดยส่วนใหญ่จะมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การเติบโตของเมือง รายได้ที่เพิ่มขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงไฟฟ้าที่ดีขึ้น หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมองหาหนทางที่จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานทดแทนโดยผ่านทางสิ่งจูงใจต่างๆ ที่น่าดึงดูดใจ

อ่านต่อ>

 

 

เมื่อพิจารณาการดำเนินการในระดับโลก การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางความคิดและอื่นๆ แล้ว รายงานนี้จะแบ่งปันการตอบสนองของ UOB เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกและผลกระทบของแนวโน้มเหล่านี้ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ 

อ่านต่อ>

 

วิดีโอ

 

วิดีโอ: แนวโน้มของพลังงานและพลังงานหมุนเวียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อาเซียนจะเป็นผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกภายในปี 2030 โดยคาดว่าแหล่งพลังงานในภูมิภาคจากพลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

ชมวิดีโอ >

ชมวิดีโอนี้ที่เกี่ยวกับแนวโน้มของพลังงานและพลังงานหมุนเวียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้