อสังหาริมทรัพย์และการบริการ

  • อสังหาริมทรัพย์และการบริการอสังหาริมทรัพย์และการบริการ

    มีสิ่งต่างๆ มากมายที่มีอิทธิพลกับมุมมองต่อภาคอสังหาริมทรัพย์และการบริการในภูมิภาค ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความชอบและความต้องการของผู้คนไม่ใช่เรื่องยาก ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environment, Social and Governance: ESG) ที่เพิ่มขึ้น ยังมีส่วนสำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของแนวคิดเรื่องอาคารสีเขียวด้วย

มุมมองอุตสาหกรรม

 

จากความเปลี่ยนแปลงที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจไปจากเดิมเพื่อให้อยู่รอด การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เคย ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดใหม่ๆ ของรัฐบาล

อ่านต่อ>

 

 

เราได้ทำแบบสำรวจกับผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักของบริษัททั่วภูมิภาคเอเชีย เพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และโรคโควิด-19 รายงานนี้จะพูดถึงประเด็นและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ผู้ตอบแบบสำรวจให้ความสำคัญ เพื่อบริหารความเสี่ยงระดับมหภาคในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ>

 

 

ในฐานะหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (“ยูโอบี”) มีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและชุมชนที่ ธนาคารดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวของภูมิภาควิธีการที่แสดงถึงความรับผิดชอบในระยะยาวนี้ถือเป็นแกนหลักของยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจและความยั่งยืนของเรา

อ่านต่อ>

 

 

เมื่อพิจารณาการดำเนินการในระดับโลก การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางความคิดและอื่นๆ แล้ว รายงานนี้จะแบ่งปันการตอบสนองของ UOB เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกและผลกระทบของแนวโน้มเหล่านี้ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ 

อ่านต่อ>