อนาคตการรีไซเคิลพลาสติกในเอเชียสดใส

  • การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
แชร์:Share to FacebookShare to TwitterShare to LinkedIn

 

ตุลาคม 2562

 

อัตราการรีไซเคิลพลาสติกทั่วโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับมลภาวะจากพลาสติกซึ่งเกิดจากการกำจัดขยะพลาสติกอย่างไม่เหมาะสมและการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว อนาคตของการรีไซเคิลพลาสติกในเอเชียมีแนวโน้มเติบโตจากฐานระดับตํ่าในปัจจุบัน

ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคต่างให้คำมั่นสัญญาโดยสมัครใจในการนำวัตถุดิบที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล (Post-consumer recyclables: PCR) มาใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการพลาสติกรีไซเคิลที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทระดับโลกประมาณ 200 บริษัท (และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และมีส่วนร่วมมากกว่า 20% ของการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั่วโลก ได้ร่วมลงนามรับรองความมุ่งมั่นระดับโลกต่อเศรษฐกิจพลาสติกรูปแบบใหม่ของมูลนิธิเอลเลน แมคอาเธอร์ (Ellen MacArthur Foundation) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเพื่อการลด การใช้ซํ้า และการรีไซเคิลพลาสติก

ในสหภาพยุโรปและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ การรีไซเคิลพลาสติกได้รับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากภาคการกำกับดูแล บางประเทศในทวีปเอเชีย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย เริ่มยกระดับมาตรการกำกับดูแล ด้วยการออกกฎหมายใหม่และการวางยุทธศาสตร์การจัดการพลาสติกระดับชาติเพื่อสนับสนุนการรีไซเคิลพลาสติก ประเทศจีนก็กำลังเสริมสร้างวัฒนธรรมการรีไซเคิลด้วยการออกมาตรการบังคับการคัดแยกขยะครัวเรือน

นอกจากนี้ ตลาดต่างๆ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง และไทย ได้มีการเสนอแผนสนับสนุนทางการเงินและมาตรการจูงใจทางภาษีแก่บริษัทที่ดำเนินการลดขยะพลาสติกและรีไซเคิลพลาสติก

ในการสนับสนุนการเพิ่มปริมาณพลาสติกรีไซเคิล ธนาคารยูโอบีได้เสนอบริการสินเชื่อเพื่อระบบนิเวศผู้ประกอบการรีไซเคิลพลาสติก (Plastic Recyclers Ecosystem Financing Solution) แก่ผู้ประกอบธุรกิจรีไซเคิล แปรรูปและจัดเก็บขยะพลาสติกแบบเบ็ดเสร็จ บริการสินเชื่อดังกล่าวนำเสนอผลิตภัณฑ์ครบวงจรครอบคลุมการสนับสนุนเงินทุนด้านอุปกรณ์และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บเงินภายในระบบนิเวศพลาสติก

สำหรับบริษัทในภาคผู้ใช้พลาสติก เช่น บริษัทในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องการพลาสติกรีไซเคิลในการทำบรรจุภัณฑ์ บริษัทขนส่งหรือบริษัทก่อสร้าง ธนาคารยูโอบีมีบริการสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อในระบบนิเวศการรีไซเคิลพลาสติก(Buyers Financing for Plastic Recycling Ecosystem Solution)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองเชิงลึกข้างต้นและบริการทางธนาคารของเรา โปรดติดต่อเราได้ที่ คลิกที่นี่

คลิกที่ปุ่มเพื่ออ่านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ

ดาวน์โหลด