ซีรีย์ ความเป็นผู้นำ: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก

  • ซีรีย์ ความเป็นผู้นำ: เมกาเทรนด์ 2019 และในอนาคตซีรีย์ ความเป็นผู้นำ: เมกาเทรนด์ 2019 และในอนาคต
แชร์:Share to FacebookShare to TwitterShare to LinkedIn

 

มิถุนายน 2562

 

รายงานฉบับนี้เป็นชุดซีรี่ย์ที่ครอบคลุมมุมมองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก

 

ภาคธนาคาร – การออกกฎระเบียบว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

10 ปีภายหลังการล่มสลายของเลห์แมน ก็มีการออกกฎระเบียบมากขึ้นในภาคธนาคารเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ธนาคารทั่วโลกต่างใช้รูปแบบของธนาคารในเอเชียที่แหล่งเงินทุนเป็นเงินฝากมากขึ้น ด้วยกฎระเบียบเหล่านี้ที่ทำให้ระบบเกิดความมั่นคงและทำให้ธนาคารต่างๆ ในทศวรรษหน้าจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงในระบบข้อมูล/ดิจิทัลกันอย่างมาก กล่าวได้ว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า ธนาคารจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคของระบบดิจิทัลและข้อมูล

การกำเนิดของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสมาร์ทโฟน ตลอดจนโซเชียลมีเดีย ทำให้เราเข้าสู่ยุคริเริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรมขั้นที่ 4 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า เราจะเข้าสู่ขั้นที่สองของการเปลี่ยนแปลงนี้อันจะส่งผลกระทบต่อองค์กรและภาคอุตสาหกรรม อุปกรณ์อัจฉริยะยังช่วยรวบรวมสถิติและข้อมูล ย่นระยะทางระหว่างธุรกิจและผู้บริโภคอีกด้วย แทนที่จะไปพิจารณาที่ประชากรศาสตร์ของลูกค้า (อายุ เพศ อาชีพ เป็นต้น) เพื่อให้เข้าใจความต้องการ แต่ธุรกิจจะเริ่มหันมาเก็บข้อมูลเชิงจิตวิทยาแทน (ค่านิยม ความสนใจ ทัศนคติ เป็นต้น) ไม่ว่าธุรกิจจะกระทบ ถูกรบกวนหรือเปลี่ยนรูปหรือไม่ก็ตาม ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของธุรกิจที่มีต่อรูปแบบปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไป

บรรษัทภิบาล หรือ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล) ที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

การรับเอาแนวคิดเรื่องบรรษัทภิบาล หรือ ESG มาใช้ไม่ได้หมายความว่าจะมีใครได้และจะมีใครเสีย เพราะว่าแนวคิดดังกล่าวเชื่อมโยงกับการดำเนินการทางการเงินที่ดีขึ้น และยิ่งเราเน้นย้ำเรื่องแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนมากขึ้นเท่าใด เราก็จะยิ่งมีโอกาสทางการตลาดสำหรับธุรกิจที่จะยกระดับไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้นเท่านั้น

การเกิดขึ้นของกลุ่มปฏิโลกาภิวัตน์และความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน

2 เหตุการณ์ใหญ่ๆ ในปี 2559 โดยเฉพาะกรณีการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ และการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของทรัมพ์ได้ส่งผลให้เกิดกระแสของกลุ่มปฏิโลกาภิวัตน์และสร้างความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรทำให้ห่วงโซ่อุปทานโลก (global supply chain) ต้องถูกกลับมาพิจารณาอย่างจริงจังอีกครั้ง ธุรกิจทั่วโลกตอบสนองกับสถานการณ์ดังกล่าวใน 3 ลักษณะ: (1) การค้าผัน (Trade Diversion); (2) การหาสินค้าทดแทน; และ (3) การย้ายทุนหนีไปยังประเทศอื่นๆ ในเอเชีย โดยเฉพาะในอาเซียน

UOB มีโซลูชั่นเพื่อสนับสนุนธุรกิจของท่านให้สามารถตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นของธนาคาร โปรดติดต่อ

คลิกที่ปุ่มเพื่ออ่านมุมมองอุตสาหกรรมฉบับเต็ม

ดาวน์โหลด