สินค้าอุปโภคบริโภค

  • สินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภค

    เรื่องของความสะดวกสบาย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี ถือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทต่างๆ ที่จะทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งหมด

มุมมองอุตสาหกรรม

 

ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา การบริโภคโปรตีนจากสัตว์ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและประเทศที่มีรายได้ปานกลางเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่า ส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการเร่งการผลิตโดยผ่านทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ การปรับใช้เทคโนโลยีและการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ 

อ่านต่อ>

 

 

การเพิ่มขึ้นของชุมชนเมืองในอาเซียนกำลังสร้างผลกระทบทางบวกต่อการเติบโตของค้าปลีก อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางก็จะเป็นปัจจัยที่จะกำหนดการบริโภคของอาเซียนต่อไปในอนาคต ยอดขายของห้างสรรพสินค้าในบางเมืองจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหลักมาจากจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

อ่านต่อ>

 

 

การค้าสมัยใหม่ได้เปลี่ยนวิธีที่ผู้บริโภคใช้เลือกซื้อสินค้าไป รูปแบบที่ทันสมัยของช่องทางการตลาดมีการนำเสนอราคาที่ต่ำกว่า ระยะเวลาเปิดทำการที่นานขึ้น สภาพแวดล้อมในการช็อปปิ้งที่สะอาดและสะดวกสบายรวมถึงความสะดวกในการจัดส่งสินค้าแบบออนไลน์ บทความนี้ได้ตรวจสอบแนวโน้มสำหรับการค้าสมัยใหม่ในประเทศจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และไทย 

อ่านต่อ>

 

 

เมื่อพิจารณาการดำเนินการในระดับโลก การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางความคิดและอื่นๆ แล้ว รายงานนี้จะแบ่งปันการตอบสนองของ UOB เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกและผลกระทบของแนวโน้มเหล่านี้ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ

อ่านต่อ>

 

วิดีโอ

 

วิดีโอ: โปรตีนจากสัตว์ - การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ (ตอนที่ 1)
ความต้องการโปรตีนสัตว์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเพิ่มขึ้น แล้วอย่างนี้ผู้ผลิตโปรตีนจากสัตว์จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไร

ชมวิดีโอ >

 

 

วิดีโอ: โปรตีนจากสัตว์ - การสร้างความทันสมัยให้แก่การผลิตปศุสัตว์ (ตอนที่ 2)
ผู้ผลิตโปรตีนจากสัตว์สามารถใช้เทคนิคที่ทันสมัย อาทิ การผสมพันธุ์ด้วยสายพันธุ์ที่คัดเลือกไว้ มาตรการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่

ชมวิดีโอ >