เทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคม

  • เทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคมเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคม

    ภาคเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคมของภูมิภาคเอเชียยังคงมีพัฒนาการที่น่าตื่นตาตื่นใจจากการแข่งขันในตลาดอีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) และบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ การหลอมรวมของสื่อดิจิทัล (Convergence) ในภาคอุตสาหกรรมยังส่งผลให้เกิดวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคมแบบดั้งเดิมอีกด้วย

มุมมองอุตสาหกรรม

 

จากความเปลี่ยนแปลงที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจไปจากเดิมเพื่อให้อยู่รอด การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เคย ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดใหม่ๆ ของรัฐบาล

อ่านต่อ>

 

 

เราได้ทำแบบสำรวจกับผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักของบริษัททั่วภูมิภาคเอเชีย เพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และโรคโควิด-19 รายงานนี้จะพูดถึงประเด็นและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ผู้ตอบแบบสำรวจให้ความสำคัญ เพื่อบริหารความเสี่ยงระดับมหภาคในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ>

 

 

ในปีที่ผ่านมา จีนและสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ต่างกำหนดกำแพงภาษีสำหรับสินค้ามูลค่านับพันล้านเหรียญเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองฝ่ายที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกได้ นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2561 รัฐบาลสหรัฐฯไ ด้ประกาศการกำหนดกำแพงภาษีสำหรับสินค้าของจีนมูลค่า 550,000 ล้านเหรียญ โดยจีนได้ทำการตอบโต้ด้วยการกำหนดกำแพงภาษีสำหรับสินค้าหลายประเภทของสหรัฐฯ มูลค่า 110,000 ล้านเหรียญเช่นกัน

อ่านต่อ>

 

 

บริษัทโทรคมนาคมของโลก (Telco) กำลังย้ายจากการเป็นผู้นำด้านสาธารณูปโภคแบบดั้งเดิมไปเป็นผู้นำด้านดิจิทัล ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนระบบดิจิทัล Telco จำเป็นต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันเพื่อยืนหยัดในการเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดในตลาดให้ได้

อ่านต่อ>

 

 

ความสะดวกสบายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจเชิงแบ่งปันอันเนื่องมาจากการใช้งานสมาร์ทโฟน จำนวนแอพพลิเคชั่น การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เศรษฐกิจเชิงแบ่งปันนั้นประกอบด้วยเสาหลักสี่ประการ ได้แก่ เนื้อหา การบริการต้อนรับและอสังหาริมทรัพย์ การค้าปลีก / อีคอมเมิร์ชและบริการยานพาหนะผ่านทางแอพพลิเคชั่น

อ่านต่อ>

 

 

เมื่อพิจารณาการดำเนินการในระดับโลก การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางความคิดและอื่นๆ แล้ว รายงานนี้จะแบ่งปันการตอบสนองของ UOB เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกและผลกระทบของแนวโน้มเหล่านี้ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ

อ่านต่อ>

 

วิดีโอ

 

วีดีโอ: อนาคตของ บริษัท โทรคมนาคม
ผู้ให้บริการสื่อสารและแพร่ภาพเนื้อหาผ่านแอพพลิเคชั่นบนอินเทอร์เน็ต (OTT) การลงทุน 5G และความท้าทายในการใช้เนื้อหาเป็นเพียงปัจจัยบางส่วนที่ผลักดันให้ telcos พัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำด้านดิจิทัล

ชมวิดีโอ >

ชมวิดีโอนี้เกี่ยวกับอนาคตของบริษัทโทรคมนาคม