อุตสาหกรรม

  • อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

    ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation) ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโตในภูมิภาคเอเชีย เช่น ยาง รถยนต์ เหมืองแร่โลหะ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจนี้ประกอบไปด้วย ความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของภาคการก่อสร้าง ภาคพลังงานและสาธารณูปโภค และภาษีทางการค้า

มุมมองอุตสาหกรรม

 

จากความเปลี่ยนแปลงที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจไปจากเดิมเพื่อให้อยู่รอด การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เคย ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดใหม่ๆ ของรัฐบาล

อ่านต่อ>

 

 

เราได้ทำแบบสำรวจกับผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักของบริษัททั่วภูมิภาคเอเชีย เพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และโรคโควิด-19 รายงานนี้จะพูดถึงประเด็นและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ผู้ตอบแบบสำรวจให้ความสำคัญ เพื่อบริหารความเสี่ยงระดับมหภาคในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ>

 

 

เหล็กคือหนึ่งในโลหะที่มีประโยชน์ที่หลายหลากที่สุดในโลก เป็นที่รู้กันดีถึงความคงทน แข็งแกร่ง และสามารถปรับเปลี่ยนรูปได้ การเติบโตของอุปสงค์ในการใช้เหล็กยังคงเป็นไปในเชิงบวก โดยมีความระมัดระวังมากขึ้นในการเพิ่มกำลังการผลิต

อ่านต่อ>

 

 

แนวโน้มหลักสามประการที่กำหนดทิศทางธุรกิจสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้าในปัจจุบัน โดยมีความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และความหลากหลายของการสรรหาวัตถุดิบเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

อ่านต่อ>

 

 

เนื่องด้วยคุณลักษณะของอลูมิเนียมทำให้การบริโภคทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและแนวโน้มนี้ก็คาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตามความกังวลที่อุปทานของอลูมิเนียมจะหยุดชะงักลงเพราะผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรและอัตราภาษีศุลกากรก่อให้เกิดความผันผวนของราคาอลูมิเนียม 

อ่านต่อ>

 

 

การบริโภคทองคำมีการปรับตัวดีขึ้นในปี 2561 ในปีที่ผ่านมา อุปสงค์ในด้านทองคำชะลอตัวลงในขณะที่การใช้ทองคำในในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนั้นสูงที่สุดนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 

อ่านต่อ>

 

 

เมื่อพิจารณาการดำเนินการในระดับโลก การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางความคิดและอื่นๆ แล้ว รายงานนี้จะแบ่งปันการตอบสนองของ UOB เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกและผลกระทบของแนวโน้มเหล่านี้ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ

อ่านต่อ>