การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล: การปรับวิถีการทำงานใหม่

  • การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล: การปรับวิถีการทำงานใหม่การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล: การปรับวิถีการทำงานใหม่
แชร์:Share to FacebookShare to TwitterShare to LinkedIn

 

พฤศจิกายน 2563

 

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไม่คาดหมายและเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของเรา การเปลี่ยนแปลงทั่วโลกที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ส่งผลต่อทุกคน และทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องคิดทบทวนวิถีการทำงานกันใหม่ ทำให้มีธุรกิจมากมายต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในการทำงานและนำรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อให้สามารถอยู่รอดในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

จากผลกระทบที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ ผู้ประกอบการต่างๆ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากเดิมเพื่อให้อยู่รอด แม้แนวคิดการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใดสำหรับองค์กร แต่วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ได้ทำให้บริษัทหลายแห่งต้องเริ่มต้นและเร่งก้าวไปบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลของหลายประเทศออกมาตรการล็อกดาวน์และให้แรงงานทั่วโลกเปลี่ยนวิธีการทำงานมาเป็นการทำงานนอกสำนักงานภายในระยะเวลาอันสั้น ท่ามกลางวิกฤต หลายคนพบว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างที่ทำงานนอกสำนักงาน เป็นที่ประจักษ์ว่าพนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลได้แม้ว่าจะไม่ได้ทำงานจากสถานที่ทำงานประจำที่มีการกำหนดจำนวนชั่วโมงการทำงานที่แน่นอน องค์กรส่วนใหญ่ได้เริ่มแสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องการที่จะดำเนินโยบายการทำงานที่มีความยืดหยุ่นต่อไป แม้ว่าประเทศส่วนใหญ่จะผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลงแล้วก็ตาม

ในขณะที่การแพร่ระบาดยังคงดำเนินต่อไป การเดินเครื่องเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลก็จะทวีความเร็วยิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมามีแนวโน้มจะเทียบไม่ได้กับสิ่งใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น วิถีการทำงาน การสร้าง/การผลิต และการเดินเกมธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขข้อกำหนดใหม่ๆ ของรัฐบาลต่างๆ ดังนั้น ธุรกิจจึงจำเป็นต้องเริ่มต้นก้าวไปบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล เพื่อให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนเร็วนี้

การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นด้วยอัตราที่เร็วกว่าที่เคยเป็นในอดีตมากนัก กระบวนการที่ใช้แรงงานคนต่างๆ สามารถแทนที่ได้ด้วยเทคโนโลยี อันนำมาสู่ประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีเวลามากขึ้นในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รายงานฉบับนี้เน้นยํ้าถึงแนวโน้ม ประโยชน์ และแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล รวมถึงตัวอย่างองค์กรในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากก้าวเล็กๆ ในการดำเนินกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่ระบบดิจิทัล

เราหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชนและช่วยให้ท่านเริ่มต้นมองหาหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสู่ระบบดิจิทัลให้แก่องค์กรของท่าน

คลิกที่ปุ่มเพื่ออ่านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ

ดาวน์โหลด