Competition Details
Eligibility
 • The Competition is open to all Vietnamese Citizens and Vietnamese Permanent Residents only.
Submission of Entries
 • All entries are to be submitted electronically via www.UOBandArt.com by 11.59pm on 1 August 2024. Each photo of the artwork should be minimum 300 dots per inch (DPI) with a maximum file size of three (3) megabytes (MB). Only JPEG and PNG file types are accepted.
 • Participants who are shortlisted for a second round of judging are required to submit the actual artwork from 20 to 27 August 2024 between 10am to 5pm in Hanoi or HCMC. The address will be updated later.
 • Finalists will be notified by phone and/or email on or before 5 September 2024.
Judging
 • Artworks will be judged based on these criteria: message, creativity, composition and technique.
Contact Us
View full set of rules and regulations
Thông tin chi tiết
Điều kiện dự thi
 • Cuộc thi tại Việt Nam được tổ chức dành cho tất cả Công dân Việt Nam và Thường trú nhân tại Việt Nam.
Cách thức tham gia
 • Tất cả các bài dự thi phải được gửi bằng phương thức điện tử qua www.UOBandArt.com trước 23 giờ 59 phút ngày 01 tháng 08 năm 2024. Mỗi ảnh của tác phẩm nghệ thuật phải có tối thiểu 300 điểm ảnh trên mỗi inch (DPI) với kích thước tệp tối đa là ba (3) megabyte (MB). Chỉ các loại tệp dưới dạng JPEG và PNG được chấp nhận.
 • Người tham gia lọt vào vòng loại phải gửi tác phẩm thực tế từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 08 năm 2024, từ 10 giờ đến 17 giờ tại Hà Nội hoặc TP. HCM. Địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo sau.
 • Những người lọt vào vòng chung kết sẽ được thông báo vào hoặc trước ngày 5 tháng 9 năm 2024 qua điện thoại và / hoặc email.
Chấm thi
 • Các tác phẩm nghệ thuật sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: Thông điệp, Sáng tạo, Bố cục và Kỹ thuật.
Liên hệ
 • Vui lòng liên hệ địa chỉ email UOBPOYVN@UOBgroup.com để được giải đáp thắc mắc liên quan đến cuộc thi.
Xem toàn bộ Quy định và Điều khoản