แนวโน้มอาคารสีเขียวและการตอบโจทย์บริการทางการเงิน

  • แนวโน้มอาคารสีเขียวและการตอบโจทย์บริการทางการเงินแนวโน้มอาคารสีเขียวและการตอบโจทย์บริการทางการเงิน
แชร์:Share to FacebookShare to TwitterShare to LinkedIn

 

ตุลาคม 2562

 

ในฐานะหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (“ยูโอบี”) มีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและชุมชนที่ ธนาคารดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวของภูมิภาควิธีการที่แสดงถึงความรับผิดชอบในระยะยาวนี้ถือเป็นแกนหลักของยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจและความยั่งยืนของเรา

ภายใต้แนวคิดหลักว่าด้วย “การเติบโตอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ” ในยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของเรานั้น เราตั้งใจที่จะสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (“ESG”) มาร่วมพิจารณาในการตัดสินใจด้านการลงทุนและการให้สินเชื่อของเรา รวมทั้งการนำเสนอบริการที่ยั่งยืนเพื่อช่วยลูกค้าของเราสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียมีแนวโน้มสร้างอาคาสีเขียว (อาคารที่สร้างขึ้นโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ลดการก่อมลภาวะ และลดการใช้พลังงาน) มากขึ้นและปรับปรุงอาคารที่สร้างแล้วให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในตลาด อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดด้านการเงินเพื่ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคจะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ก็เริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะในสิงคโปร์ ในฐานะธนาคารชั้นนำในภูมิภาคที่สนับสนุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบีมีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับลูกค้า และส่งเสริมลูกค้าที่มีแนวคิดเหมือนกันเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเงินอย่างยั่งยืนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของยูโอบีในฐานะผู้นำการให้บริการทางการเงินที่ยั่งยืนในภาคอสังหาริมทรัพย์

ในรายงานมุมมองอุตสาหกรรมฉบับนี้ เราได้ศึกษาถึงทิศทางและแนวโน้มของอาคารสีเขียวต่าง ๆ ในเอเชีย โดยอ้างอิงกรณีศึกษาจาก Dodge Data & Analytics ในปี2561 นอกจากนี้ เรายังวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับประโยชน์บางประการของอาคารสีเขียว เช่น การลดต้นทุนการดำเนินงานของสินทรัพย์และประโยชน์ต่อการเพิ่มมูลค่าในการประเมินราคาสินทรัพย์ เราขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ Dodge Data & Analytics(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “Dodge”) หน่วยงานอาคารและการก่อสร้างแห่งสิงคโปร์หรือSingapore’s Building and ConstructionAuthority(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “BCA”) และสมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก หรือ Asia Pacific Real Estate Association (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “APREA”) ที่สนับสนุนและอนุญาตให้อ้างอิงข้อมูลในรายงาน/เอกสารที่เกี่ยวข้องได้

สำหรับโอกาสระดับภูมิภาคในการพัฒนาอาคารสีเขียว ยูโอบีได้นำเสนอแนวทางปฎิบัติในการให้บริการสินเชื่ออย่างยั่งยืนสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์และการบริการ (Real Estate and Hospitality Sustainable Finance Framework) ธนาคารมีการนำเสนอบริการสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น Green LoanและSustainability Linked Loan Solutionsให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกัน ทั้งการพัฒนา ปรับปรุง หรือเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองเชิงลึกข้างต้นและบริการของธนาคาร โปรดติดต่อเราได้ที่ คลิกที่นี่

คลิกที่ปุ่มเพื่ออ่านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ

ดาวน์โหลด