หน้าแรก

 

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธนาคารยูโอบีได้รับการสนับสนุนโดยเป้าประสงค์ขององค์กรของเรา​

 

ที่ธนาคารยูโอบี เราสร้างคุณค่าผ่านการทดสอบตามเวลาในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน ​ ความรับผิดชอบของเรามาจากความความมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้องกับลูกค้า พนักงาน และชุมชนของเรา​

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเรา

 

“การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของสำหรับคนรุ่นต่อไปเป็นความรับผิดชอบของเรา ​ ที่ธนาคารยูโอบี เราต้องการสร้างคุณค่าที่มีความหมายและผลกระทบเชิงบวกสำหรับผู้คนที่อยู่รอบการดำเนินงานของเรา ผ่านการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายของเรา ผมเชื่อว่า เราสามารถและเราจะผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้​

Wee Ee Cheong
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร​

Wee Ee Cheong

เราสร้างผลกระทบเชิง

/

ลูกค้าของเรา

ธนาคารยูโอบีมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับลูกค้าของเรา ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเราในการดำเนินธุรกิจ โดยการสร้างประสบการณ์เชิงบวกแก่พวกเขา

/

พนักงานของเรา

ธนาคารยูโอบีมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรที่สนับสนุนและยอมรับความหลากหลาย ที่จะทำให้มั่นใจว่าความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของเราได้รับการดูแล ในขณะเดียวกันนั้นส่งเสริมให้พวกเขาเหล่านั้นสร้างความแตกต่างในเชิงบวก

/

ชุมชน

ธนาคารยูโอบีมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนชุมชนที่เรามีการดำเนินธุรกิจอยู่ผ่านศิลปะ เด็ก และการศึกษา รวมถึงการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

เราสร้างผลกระทบเชิง