การเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารสมัยใหม่ - โปรตีนจากสัตว์

  • การผลิตปศุสัตว์สมัยใหม่ - โปรตีนจากสัตว์การผลิตปศุสัตว์สมัยใหม่ - โปรตีนจากสัตว์
แชร์:Share to FacebookShare to TwitterShare to LinkedIn

 

มิถุนายน 2562

 

ประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น กอปรกับความต้องการโปรตีนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ การขยายตัวของชุมชนเมืองและจำนวนผู้สูงวัย นอกจากนี้ การบริโภคโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีสุขภาวะปราศจากโรคนั้นกำลังเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญมากขึ้น ส่งผลให้ความท้าทายของโลกเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารอย่างยั่งยืนกลายเป็นเป้าหมายที่สำคัญของทุกประเทศที่จะต้องบรรลุ

ตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษที่ผ่านมา การบริโภคโปรตีนจากสัตว์ในประเทศที่มีรายได้ขนาดต่ำและขนาดกลางได้เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า และจากการคาดการณ์ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ พบว่า ความต้องการโปรตีนจากสัตว์ของประเทศเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นไปอีก 80% ในปี 2573 และมากกว่า 200% ในปี 2593

ทำให้มีความจำเป็นที่จะเร่งการผลิตผ่านการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีและการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารมีการพัฒนามากขึ้น ทำให้โอกาสในการปรับปรุงอุตสาหกรรมการผลิตอาหารให้ยั่งยืนสามารถที่จะบรรลุได้ผ่านการบูรณาการข้ามธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีการเกษตร (AgTech) และการใช้แหล่งโปรตีนทางเลือกสำหรับวัตถุดิบอาหารสัตว์

สำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมโปรตีนจากสัตว์ที่ต้องการจะขยายหรือจะนำเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ UOB สามารถที่จะให้คำแนะนำทางธนาคารให้แก่ท่านได้ โปรด คลิกที่นี่

คลิกที่ปุ่มเพื่ออ่านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ

ดาวน์โหลด