การปฏิรูปห่วงโซ่อุปทานใหม่สำหรับภาคของใช้ในบ้านและของใช้ส่วนตัว

  • การปฏิรูปห่วงโซ่อุปทานใหม่สำหรับ ภาคของใช้ในบ้าน และของใช้ส่วนตัวการปฏิรูปห่วงโซ่อุปทานใหม่สำหรับ ภาคของใช้ในบ้าน และของใช้ส่วนตัว
แชร์:Share to FacebookShare to TwitterShare to LinkedIn

 

กุมภาพันธ์ 2563

 

ของใช้ในบ้านและของใช้ส่วนตัว (HPC) เป็นภาคที่มีการเติบโตเร็วที่สุดของอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็ว (FMCG)

ความมั่งคั่งและจำนวนประชากรรุ่นใหม่ที่เป็นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในจีนแผ่นดินใหญ่และประเทศกลุ่มอาเซียน-4 (ASEAN-4)1 ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของการอุปโภคบริโภคสินค้าเกี่ยวกับบ้านและสุขภาพส่วนบุคคลภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยผลักดันการเติบโตของเจ้าของแบรนด์ทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาค2 นอกจากนี้ บรรดาผู้รับจ้างผลิตในภูมิภาคยังพร้อมที่จะสร้างรายได้จากอุปสงค์ด้านเครื่องสำอางของโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากการแบ่งขั้นตอนการผลิต (fragmentation) และความจำเป็นเรื่องความเร็วในการเข้าถึงตลาด (speed-to-market) ซึ่งช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับจ้างผลิตและเจ้าของแบรนด์

ธีมหลักของอุตสาหกรรมความงามในเอเชีย

คนรุ่นสหัสวรรษและคน Gen Z ปัจจุบันมีสัดส่วนคิดเป็น 56% ของตลาดหลักในเอเชีย คนกลุ่มใหญ่นี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองโลกจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกำหนดทิศทางพัฒนาการของภาคการดูแลบ้านและสุขภาพส่วนบุคคล (HPC) จากพฤติกรรมและตัวเลือกในการบริโภค พวกเขาเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายดายทำให้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างรวดเร็ว มีการใช้อินเทอร์เน็ตและข้อมูลที่ผู้ใช้งานผลิตเองเพื่อการวิจัยทางการตลาดและการคิดค้นสินค้า ตลอดจนการออกแบบสินค้าและทางออกแบบเฉพาะบุคคล

การเติบโตของกลุ่มคนชั้นกลางและฐานะมั่งคั่งที่เป็นชาวมุสลิมที่ใส่ใจสินค้าฮาลาลเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดเครื่องสำอางฮาลาลทั่วโลก ในภูมิภาคเอเชีย ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นตลาดเครื่องสำอางฮาลาลที่ใหญ่เป็นอันดับสองและห้าของโลกตามลำดับ การตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นผลักดันให้ผู้บริโภครุ่นใหม่มีความระมัดระวังเกี่ยวกับสินค้าที่ตนใช้และบริโภคมากขึ้น ความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ในหมู่ผู้บริโภคเอเชียรุ่นใหม่ที่มีความใส่ใจต่อสังคมมากขึ้น

เอเชียยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตภาคการดูแลบ้านและสุขภาพส่วนบุคคล

แม้ความตึงเครียดทางการค้าโลกเพิ่มสูงขึ้น เอเชียยังคงรักษาจุดยืนที่แข็งแกร่งในฐานะศูนย์กลางการผลิตภาคการดูแลบ้านและสุขภาพส่วนบุคคล ทั้งสำหรับผู้ผลิตแบบบูรณาการ (integrated manufacturers) และผู้รับจ้างผลิต (contract manufacturers) ด้วยภาคอุตสาหกรรมนี้ยังคงต้องการห่วงโซ่อุปทานที่คล่องแคล่วสามารถปรับตัวกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ การรับจ้างผลิตจึงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง

ยูโอบีเป็นธนาคารระดับภูมิภาคที่พร้อมจะตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ยาวนานในการดูแลตลาดเอเชีย การประกอบธุรกิจในภูมิภาค และความรู้ทางอุตสาหกรรมในด้านการผลิตภาคการดูแลบ้านและสุขภาพส่วนบุคคล เราจึงมีฐานที่แข็งแกร่งในการตอบสนองความต้องการของผู้รับจ้างผลิตในอุตสาหกรรมนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการ โปรด คลิกที่นี่ ่

 

1 ประเทศกลุ่มอาเซียน-4 (ASEAN-4) ประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย
2 มุมมองปัจจุบันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วขณะ จึงอาจจะมีความเสี่ยงเชิงลบจากสมมติฐานที่ตั้งขึ้น หากว่าการแพร่ระบาดยืดเยื้อ

คลิกที่ปุ่มเพื่ออ่านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ

ดาวน์โหลด