ผลกระทบของโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมโปรตีนจากสัตว์ในเอเชีย

  • ผลกระทบของโควิด-19  ต่ออุตสาหกรรมโปรตีนจากสัตว์ในเอเชียผลกระทบของโควิด-19  ต่ออุตสาหกรรมโปรตีนจากสัตว์ในเอเชีย
แชร์:Share to FacebookShare to TwitterShare to LinkedIn

 

มิถุนายน 2563

 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนต่อระบบเศรษฐกิจ การประกอบธุรกิจ และชีวิตประจำวันของเรา คำสั่งการจำกัดการเคลื่อนย้ายต่าง ๆ และการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแก่วิถีการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมประจำวัน อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การบริการด้านสุขภาพ เวชภัณฑ์ และอาหาร ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

ภาคการผลิตอาหารยังคงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของโลก รัฐบาลต่าง ๆ กำลังเฝ้าติดตามเรื่องความมั่นคงทางอาหารและการพึ่งพาตนเองอย่างใกล้ชิด อีกทั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทานให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นในการทำให้มั่นใจว่ายังมีสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ถถึงแม้ว่าโปรตีนจากสัตว์ถือเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ผู้ผลิตในประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างประสบปัญหาระดับอุปสงค์ระยะสั้นที่ลดลงและความท้าทายเรื่องห่วงโซ่อุปทานที่ไม่คาดคิด อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 จะช่วยตอกย้ำความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารและเป็นตัวเร่งแนวโน้มต่าง ๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของโปรตีนทางเลือก การนำเทคโนโลยีการเกษตร (AgTech) มาใช้ การเติบโตของช่องทางออนไลน์ และการขยายตัวของอาหารและเครื่องดื่มที่มีการเพิ่มสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ (อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชัน: functional food and beverages)

 

 

รายงานฉบับนี้เขียนร่วมกับการจัดงานสัมมนาออนไลน์ว่าด้วยมุมมองตลาดโปรตีนโลก (Feedinfo’s Global Protein Outlook Webinar) ที่จัดโดย Feedinfo เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยมี มร. เออร์เนสต์ แทน (Ernest Tan) หัวหน้าด้านธุรกิจเกษตรและโปรตีนจากสัตว์ (Head of Agribusiness and Animal Protein) กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Group Wholesale Banking) เป็นผู้เชี่ยวชาญของเอเชียในสัมมนานี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คนจากทั่วโลก

 

ยูโอบีเป็นธนาคารระดับภูมิภาคที่พร้อมจะตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ยาวนานในการดูแลตลาดเอเชีย การประกอบธุรกิจในภูมิภาค และความรู้ทางอุตสาหกรรมในด้านการผลิตภาคการดูแลบ้านและสุขภาพส่วนบุคคล เราจึงมีฐานที่แข็งแกร่งในการตอบสนองความต้องการของผู้รับจ้างผลิตในอุตสาหกรรมนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการ โปรด คลิกที่นี่ ่

คลิกที่ปุ่มเพื่ออ่านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ

ดาวน์โหลด