เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตที่เป็นสีเขียวกว่าเดิม

  • เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตที่เป็นสีเขียวกว่าเดิมเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตที่เป็นสีเขียวกว่าเดิม
แชร์:Share to Facebook Share to Twitter Share to LinkedIn

 

พฤศจิกายน 2563

 

เมืองอัจฉริยะคืออะไร เมืองอัจฉริยะคือเมืองที่ใช้เทคโนโลยีในการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและพื้นที่ทางดิจิทัลให้เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมของมนุษย์ที่ช่วยส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพ

แนวโน้มที่เร่งการนำเมืองอัจฉริยะมาใช้ มีแนวโน้มสำคัญหลายประการที่ช่วยเร่งการพัฒนาและการนำเมืองอัจฉริยะมาใช้ ซึ่งรวมถึงการขยายตัวของเมือง (urbanisation) และการขับเคลื่อนให้เกิดวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและมีคุณภาพยิ่งขึ้น โควิด-19 ยังเป็นอีกปัจจัยที่เร่งการมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ ซึ่งทำให้เกิดการยอมรับแนวปฏิบัติใหม่ๆ เช่น การทำงานจากที่บ้าน (WFH) และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างวิถีการทำงาน การใช้ชีวิต และสันทนาการ

ปัจจัยสนับสนุนเมืองอัจฉริยะ ปัจจัยที่เกื้อหนุนเมืองอัจฉริยะได้แก่เทคโนโลยีต่างๆ อย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) การวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) ระบบคลาวด์ (cloud) และการประมวลผลแบบกระจาย (distributed computing) ตลอดจนเครือข่ายเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (smart sensors network) ที่สามารถสื่อสารและปฏิบัติการได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเมืองอัจฉริยะ

ความท้าทายสำหรับเมืองขนาดใหญ่มาก (megacities) เมื่อมองไปในอนาคต การเปลี่ยนสู่เมืองอัจฉริยะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการเกิดขึ้นของเมืองขนาดใหญ่มาก การขยายตัวของเมืองที่ไร้การตรวจสอบอาจนำมาสู่ข้อท้าทายนานาประการ เช่น การจราจรติดขัด มลพิษ อาชญากรรม ปัญหาด้านน้ำและการจัดการของเสีย ฯลฯ ประเด็นเหล่านี้อาจทำให้คุณภาพชีวิตลดลงและเกิดปริมาณก๊าซคาร์บอนในระดับสูง

บทบาทของยูโอบีในการสนับสนุนเมืองอัจฉริยะ ภายใต้กรอบแนวคิดการเข้าถึงเงินทุนที่ยั่งยืนเพื่อเมืองอัจฉริยะ (Smart City Sustainable Finance Framework หรือ UOBSCSFF) ของธนาคารยูโอบี เราทำให้โซลูชันเมืองที่ยั่งยืน (sustainable city solutions) เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและช่วยให้บริษัทขนาดใหญ่และขนาดย่อมมีส่วนสร้างเมืองที่ยั่งยืนและชาญฉลาดยิ่งขึ้น นี่คือกุญแจสำคัญสู่อนาคตที่ยั่งยืนเมื่อทั่วโลกต้องฟันผ่าความท้าทายที่เกิดจากการขยายตัวของเมืองเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม

บริษัทที่สนใจการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมถึงวิธีการที่กรอบแนวคิดการเข้าถึงเงินทุนที่ยั่งยืนเพื่อเมืองอัจฉริยะ (Smart City Sustainable Finance Framework หรือ UOBSCSFF) ธนาคารยูโอบีอาจช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่เมืองอัจฉริยะ ติดต่อธนาคารยูโอบี คลิกที่นี่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านมุมมองเชิงลึกและโซลูชันทางธนาคาร สามารถส่งอีเมลมาที่ SG.C&I@UOBgroup.com

คลิกที่ปุ่มเพื่ออ่านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ

ดาวน์โหลด