การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  • การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไ
แชร์:Share to Facebook Share to Twitter Share to LinkedIn

 

ธันวาคม 2563

 

อาคารเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผลการวิจัยระบุว่าอาคารและโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก คิดเป็น 39% ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองในเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร เพื่อตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายด้านการลดมลพิษตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือก้าวแรกสู่การเป็นอาคารสีเขียว การออกใบรับรองอาคารสีเขียวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ประสิทธิภาพการใช้น้ำ แนวปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม (ซึ่งรวมถึงการรีไซเคิลและการใช้เซ็นเซอร์เพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงาน) นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ สามารถพิจารณาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการให้พลังงานแก่อาคารเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

ข้อดีของการดำเนินโครงการสีเขียว นอกจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและตอบสนองเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) แล้ว อาคารสีเขียวยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับผู้คนที่ทำงานในอาคารเหล่านั้น ผลการศึกษาระบุความเป็นไปได้ในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 37% สำหรับอาคารสำนักงาน และ 17% สำหรับอาคารศูนย์การค้า ในขณะเดียวกัน มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของอาคารสีเขียวอาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% จากรายได้สุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น

มาตรการจูงใจจากภาครัฐ เพื่อผลักดันความยั่งยืน รัฐบาลต่างๆ ในภูมิภาคได้ออกมาตรการจูงใจให้เจ้าของอาคารดำเนินโครงการสีเขียว ตั้งแต่การร่วมสนับสนุนเงินทุน การลดหย่อนภาษีสำหรับการลงทุนในโครงการสีเขียว จนถึงการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับบริษัทในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทที่สนใจปรับเปลี่ยนอาคารของตนเป็นอาคารสีเขียวหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยการติดต่อธนาคารยูโอบี คลิกที่นี่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกและบริการด้านการธนาคาร กรุณาส่งอีเมลมาที่ SG.C&I@UOBgroup.com

คลิกที่ปุ่มเพื่ออ่านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ

ดาวน์โหลด