ผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อผู้รับเหมาก่อสร้าง

  • ผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อผู้รับเหมาก่อสร้างผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อผู้รับเหมาก่อสร้าง
แชร์:Share to FacebookShare to TwitterShare to LinkedIn

 

กรกฎาคม 2563

 

มุมมองที่ท้าทายสำหรับปี 2563 ภาคการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน (C&I) ได้รับผลกระทบอย่างมากจากโรคโควิด-19 เนื่องจากข้อจำกัดในการเคลื่อนย้าย การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและปัญหาความล่าช้าของโครงการ จากสาเหตุดังกล่าว Fitch Solutions ได้ลดช่วงของค่าการเติบโตที่พยากรณ์ไว้สำหรับ C&I ในตลาดอาเซียนเป็น -10.3% ถึง 2.1% สำหรับปี 2563 จากค่าเดิมในช่วง -9.1% ถึง 6.1%

มาตรการของรัฐบาลในการพยุงเศรษฐกิจ นปี 2563 คาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะถดถอยลงอย่างมากซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาค C&I เราเห็นว่ามาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาล (เช่น เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าจ้าง) จะช่วยลดต้นทุน และการพักการชำระหนี้จะช่วยจำกัดความถดถอยของภาคธุรกิจนี้ ตัวแปรที่สำคัญประการหนึ่งคือการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโอกาสที่จะเกิดการระบาดระลอกใหม่หลังการเปิดเศรษฐกิจ

งบประมาณการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอาจพุ่งสูงขึ้นหลังช่วงโควิด-19 เพื่อหนุนการฟื้นตัวเมื่อสามารถควบคุมโรคโควิด-19 ได้สำเร็จแล้ว เราเห็นแนวโน้มที่รัฐบาลจะใช้จ่ายงบประมาณในโครงการเชิงกลยุทธ์หรือโครงการขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สิ่งนี้อาจช่วยเร่งการฟื้นตัวของภาคการก่อสร้างและเศรษฐกิจในวงกว้าง

มองอนาคตหลังโควิด-19 เราคิดว่ากระแสนิยมบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล การปรับเปลี่ยนระบบห่วงโซ่อุปทาน การก่อสร้างจากนอกสถานที่ตั้งที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น และการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนที่เพิ่มขึ้น อาจช่วยเร่งการฟื้นตัวและทำให้ผู้ที่ปรับตัวได้เร็วอยู่ในตำแหน่งที่จะสามารถฟื้นตัวได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสใหม่ๆ อีกมากในการก่อสร้างอาคารสำหรับการสาธารณสุขและอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากมุมมองเรื่องโอกาสในพลังงานแสงอาทิตย์ ธนาคารยูโอบีได้เปิดโครงการ ยู-โซลาร์ (U-Solar Program) ซึ่งเป็นบริการสินเชื่อเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคในรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุม “one-stop-shop” เพื่อช่วยให้ผู้พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้รับเหมา และผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย ได้รับประโยชน์จากโอกาสในพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองเชิงลึกข้างต้นและบริการทางธนาคารของเรา iโปรด คลิกที่นี่

คลิกที่ปุ่มเพื่ออ่านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ

ดาวน์โหลด