การดำเนินโครงการยู-โซลาร์ ในประเทศไทย

  • U-Solar programme in ThailandU-Solar programme in Thailand

    ภายในปี 2580 กระทรวงพลังงาน กำหนดการใช้พลังงานทดแทน ให้มีสัดส่วน ร้อยละ 33 ตามแนวโน้มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่สูงขึ้น ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP) ฉบับปรับปรุง ปี 2561 ปัจจุบันคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (Energy Regulatory Commission : ERC) อยู่ระหว่างการทบทวนนโยบายในการเชื่อมต่อพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (grid-connected solar rooftop) และรูปแบบการขายพลังงานในกลุ่มสมาชิกในพื้นที่ใกล้เคียงผ่าน Blockchain (block chain-based peer-to-peer energy trading) ดังนั้น จึงถึงเวลาที่คุณจะได้เริ่มเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืนแล้ว

    เพิ่มเติม

เกี่ยวกับโครงการยู-โซลาร์ (U-Solar)

โครงการยู-โซลาร์ (U-Solar) เป็นโครงการด้านการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนที่ออกแบบเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้อยู่อาศัย โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้โครงการยู-โซลาร์ (U-Solar) จะทำให้การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นเรื่องง่าย โดยมีพันธมิตรด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารยูโอบี”)ทำการ ตรวจสอบ ประเมิน และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการให้บริการดูแล และซ่อมบำรุงต่าง ๆ

 

 

ประหยัดค่าไฟฟ้า

 

 

 

รักษ์โลก

 

 

 

คุ้มค่าการลงทุน

 

พันธมิตรด้านพลังงานแสงอาทิตย์

 

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมาประมาณ 4 ทศวรรษ ในวันนี้ บ้านปูฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน สาธารณรัฐลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ด้วยการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter มุ่งมั่นสร้างการเติบโตครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

 

 

บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ภายใต้กลุ่มสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล – บริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ลมากกว่า 50 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท อีกทั้งยังมีโรงไฟฟ้าพลังงาน (Solar Farm) เป็นรายแรกในประเทศไทยและปัจจุบันมีผลงานติดตั้งระบบมาแล้วกว่า 80 MWp รวมถึงยังมีสาขาอยู่ที่ประเทศ เยอรมนี ญี่ปุ่น เพื่อดำเนินกิจการลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาอีกด้วย

 

 

เค.จี. คือ ผู้นำด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และเครื่องกล (M&E) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบประหยัดพลังงานแบบครบวงจร ด้วยมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO50001:2011 อีกทั้งยังมีประสบการณ์ทางด้านงานออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา งานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และเครื่องกล (M&E) มายาวนานกว่า 30 ปี ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ปัจจุบันมีผลงาน ติดตั้งระบบมาแล้ว 900 โครงการ กำลังผลิตกว่า 40 MWp (95% เป็นงานด้านโซลาร์รูฟท็อป) ใน 34 จังหวัด 5 ภูมิภาคของประเทศไทย อาทิ เช่น BMW, โตโยต้า, ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และอีกมากมาย

 

ข้อเสนอโครงการยู-โซลาร์ (U-Solar)

กรุณากดปุ่มด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียดข้อเสนอของพันธมิตรด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของธนาคารพร้อมทั้งรับรหัสส่วนลดพิเศษ สำหรับใช้เป็นส่วนลดกับพันธมิตรด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของธนาคารยูโอบี

ผู้ประกอบการธุรกิจ

คุณเป็นเจ้าของ/ผู้ใช้งานเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้อยู่อาศัย

คุณเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ตั้งอยู่บนที่ดิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม