Thailand

  • Thailand: Homepage Thailand: Homepage

ช่วยให้สินเชื่อเพื่อความยั่งยืนเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

English | ภาษาไทย

U-Energy (ยู-เอนเนอร์จี) คือแพลตฟอร์มเพื่อการเข้าถึงเงินทุนแบบครบวงจรสำหรับโครงการต่างๆ ที่ต้องการบริหารประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ถือเป็นแพลตฟอร์มแรกของเอเชียที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานในที่อยู่อาศัยและธุรกิจเป็นเรื่องง่าย

โดยนำเสนอ:

  • ข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือเพื่อให้คุณมีความรู้เพียงพอในการตัดสินใจ
  • กระบวนการที่รวดเร็วและไร้รอยต่อเพื่อเข้าถึงเงินทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • โซลูชันสำหรับคุณโดยเฉพาะ เพื่อนำแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนต่างๆ มาปรับใช้ได้โดยง่าย

U-Energy นำเสนอตัวเลือกด้านแหล่งเงินทุนสำหรับเจ้าของที่อยู่อาศัยและธุรกิจ ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นต่ำ รวมถึงการเข้าถึงบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) ที่ได้รับการรับรอง ค่าไฟฟ้าลดลง อีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกด้วย

สำหรับเจ้าของธุรกิจ

สำหรับเจ้าของธุรกิจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับเจ้าของที่อยู่อาศัย

สำหรับเจ้าของที่อยู่อาศัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม