Business

English | ภาษาไทย

รัฐบาลไทยได้กำหนดแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 (EEP 2018) และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 ตั้งเป้าลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ภายในปี 2580 เมื่อเทียบกับปีฐาน (พ.ศ. 2553)

ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากแผนการลงทุนของกองทุนเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology Fund) จำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการจัดหาเงินทุนเพื่อเร่งการลงทุนในภาคเอกชนและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์เป็นร้อยละ 301

1ที่มา: https://www.climateinvestmentfunds.org/country/thailand

ธนาคารยูโอบีเป็นธนาคารแห่งแรกในเอเชียที่นำเสนอแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เจ้าของอาคารหันมาพัฒนาโครงการอนุรักษ์พลังงานได้ง่ายๆโดยแพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้บริษัทเชื่อมต่อกับพันธมิตรในโครงการ U-Energy (บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) และจัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการอนุรักษ์พลังงานได้โดยง่ายผ่านเงินทุนที่มีให้เลือกหลากหลายของโครงการ

U-Energy และพันธมิตรนำเสนออุปกรณ์และบริการด้านระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น ลิฟต์ ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า ด้านหน้าของอาคาร การควบคุมแสงสว่าง และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในอาคารพาณิชย์ อาคารอุตสาหกรรม และอาคารราชการ

BBP

 

ประเภทของอาคารที่สามารถบริหารจัดการได้ ได้แก่

 • ศูนย์ข้อมูล
 • โรงแรม
 • อาคารอุตสาหกรรม
 • โครงการแบบมิกซ์ยูส
 • สำนักงาน
 • อาคารราชการ
 • ค้าปลีก

 

*สำหรับโครงการที่มุ่งเน้นพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น โปรดไปที่เว็บไซต์ยู-โซลาร์เพื่อธุรกิจของธนาคารยูโอบีเพื่อติดต่อกับพันธมิตรด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของเรา

 

ผลประโยชน์

ประหยัดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยร้อยละ 20*

ประหยัดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยร้อยละ 20*

อาคารอนุรักษ์พลังงานช่วยลดค่าไฟฟ้าลงเฉลี่ยร้อยละ 20*

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นต่ำหรืออาจเป็นศูนย์

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นต่ำหรืออาจเป็นศูนย์

ตัวเลือกเงินทุนหลากหลายประเภทที่มีให้เลือกทำให้อาคารของคุณอนุรักษ์พลังงานได้โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นต่ำหรืออาจเป็นศูนย์

แพลตฟอร์มครบวงจรไร้รอยต่อ

แพลตฟอร์มครบวงจรไร้รอยต่อ

พันธมิตรในโครงการ U-Energy จะรับผิดชอบการประเมิน ติดตั้ง และบำรุงรักษา**
โดยคุณไม่ต้องกังวลอะไรเลย

พันธมิตรที่คุณวางใจได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ

พันธมิตรที่คุณวางใจได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ

พันธมิตรในโครงการ U-Energy เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่คุณต้องการ

เพิ่มมูลค่าให้แก่อาคาร

เพิ่มมูลค่าให้แก่อาคาร

สินทรัพย์ที่อนุรักษ์พลังงาน เช่น อาคารสีเขียว อาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทสีเขียว

ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทสีเขียว

เพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กร พร้อมกับการสร้างแบรนด์ ควบคู่ไปกับการบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

*ตัวเลขนี้เป็นเพียงตัวบ่งชี้ และขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานและการยืนยันจากพันธมิตรในโครงการ U-Energy
**สำหรับบริษัทที่ใช้รูปแบบการทำสัญญาแบบพลังงานเชิงการบริการ (energy as a service)

เครื่องคำนวณสมรรถนะของอาคาร U-Energy

^หากอาคารของท่านไม่จัดอยู่ในประเภทที่ระบุ โปรดติดต่อพันธมิตรในโครงการ U-Energy ของธนาคารยูโอบี เพื่อรับการพิจารณาโดยละเอียด

ขนาดพื้นที่รวม หมายถึง ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารของคุณ


BAHT
Please key in a valid numerical value greater than 0. โปรดใส่คำตอบเป็นตัวเลข

หรือ

kWh
Please key in a valid numerical value greater than 0. โปรดใส่คำตอบเป็นตัวเลข

(* จำเป็นต้องกรอกข้อมูล)

ผลลัพธ์

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อ

สุดยอด! อาคารของคุณจัดจะอยู่ในเปอร์เซนไทล์ที่ 90 ของอาคารอนุรักษ์พลังงาน แต่มีบางจุดที่ยังปรับเปลี่ยนได้อีก ให้ U-Energy เข้ามาช่วยหาวิธีประหยัดเพิ่มขึ้น ทั้งยังช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ติดต่อพันธมิตรในโครงการ U-Energy เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ U-Energy ช่วยให้คุณประหยัดเงินและช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น การริเริ่มโครงการอนุรักษ์พลังงานจะช่วยให้อาคารมีสมรรถนะด้านพลังงานอยู่ในกลุ่ม 10% แรก ซึ่งจะช่วยประหยัดและอนุรักษ์ธรรมชาติได้สูงสุด ดังนี้

BAHT 32,334

ประหยัดค่าไฟฟ้าต่อปี

34%

ลดลงจากยอดค่าไฟฟ้าเดิม

53 ton

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงต่อปี

12

การใช้งานรถยนต์นั่งส่วนบุคคลใน 1 ปี

887

จำนวนต้นไม้ที่ปลูกในระยะเวลา 10 ปี

ติดต่อพันธมิตรในโครงการ U-Energy เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผลลัพธ์ที่ได้เกิดจากการคำนวณตามสมมุติฐานที่ว่า การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจะทำให้อาคารของคุณอยู่ในกลุ่ม 10% แรกของค่าความเข้มการใช้พลังงาน ตามรายงาน Building Energy Benchmarking (สถิติและตัวเลข) ปี 2020 ของ Building Construction Authority (BCA) ประเทศสิงคโปร์ โดยคำนึงถึงอัตราค่าไฟฟ้าและการปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ผลลัพธ์ที่แสดงทั้งหมดเป็นค่าประมาณการและเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพปัจจุบันของอาคาร พฤติกรรมการใช้พลังงาน ประเภทของสินทรัพย์ และ/หรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


หากคุณคือเจ้าของบ้าน ลองใช้เครื่องมือประเมินบ้านในโครงการ U-Energy เพื่อประเมินว่าบ้านของคุณอนุรักษ์พลังงานเท่าใด

รูปแบบการทำสัญญา U-Energy

ธนาคารยูโอบีเสนอรูปแบบการทำสัญญาในโครงการ U-Energy ให้เลือกใน 2 ลักษณะ

การซื้อตรง
(Direct Purchase)
 • เป็นเจ้าของอุปกรณ์หรือระบบอนุรักษ์พลังงาน
 • ได้รับประโยชน์ทางการเงินสูงสุดผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษี และประหยัดเพิ่มมากขึ้นจากค่าไฟฟ้าที่ลดลง
 • อาคารอาจมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น
 • จัดหาเงินทุนจัดซื้ออุปกรณ์หรือระบบผ่านกระแสเงินสดภายใน หรือผ่านสินเชื่อสีเขียวของยูโอบี
พลังงานเชิงการบริการ
(Energy-as-a-Service)
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นหรือไม่ต้องจัดหาแหล่งเงินทุน
 • ประหยัดค่าไฟฟ้าภายใต้โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบรับประกันหรือแบบแบ่งปันผล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาผลการดำเนินงานทางพลังงานในระยะยาวของคุณกับพันธมิตรบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ในโครงการ U-Energy
 • พันธมิตรบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ในโครงการ U-Energy จะเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการ การบำรุงรักษา และ/หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือระบบตลอดอายุการใช้งาน
 • มีสิทธิในการซื้ออุปกรณ์หรือระบบระหว่างหรือภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา

พันธมิตรในโครงการ U-Energy

ธนาคารยูโอบีเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ดังต่อไปนี้ เพื่อสนับสนุนโครงการอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารประเภทต่อไปนี้

 

Data Centre

ศูนย์ข้อมูล

Hotel

โรงแรม

Industrial

อาคารอุตสาหกรรม

Mixed Development

โครงการแบบมิกซ์ยูส

Office

สำนักงา

Public Buildings

อาคารราชการ

Retail

ค้าปลีก

 

คลิกที่นี่เพื่อติดต่อกับพันธมิตรในโครงการ U-Energy

Banpu

 

Data Centre Industrial Office Mixed Development Retail

 

บ้านปู เน็กซ์ ให้บริการ “โซลูชันพลังงานฉลาดTM” ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ‘เพื่อให้ทุกชีวิตเข้าถึงโซลูชันพลังงานที่ไร้ขีดจำกัด’ มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่สอดคล้องกับเทรนด์การใช้พลังงานแห่งอนาคต แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยยึดมั่นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ นำข้อมูลมาวิเคราะห์และขับเคลื่อน (Human Centric & Data Driven) รวมถึงนำความรู้ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีพลังงานที่ได้มาตรฐานสากลมาพัฒนาเป็น ‘โซลูชันพลังงานฉลาดTM’ (Smart Energy Solutions) เพื่อนำเสนอแนวทางการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด เพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระให้ธุรกิจของลูกค้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน

 

โครงการ 1
ประเภทของอาคาร ค้าปลีก
พื้นที่รวม 275,000 m2
ประเภทของอาคาร ระบบทำความเย็น
มูลค่าที่ประหยัดได้* หน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) สำหรับเครื่องจักรผลิตน้ำเย็น ลดลงโดยเฉลี่ย 24% ต่อปี
โครงการ 2
ประเภทของอาคาร สำนักงา
พื้นที่รวม 175,000 m2
ประเภทของอาคาร ระบบปรับอากาศ
มูลค่าที่ประหยัดได้* หน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) สำหรับระบบปรับอากาศ ลดลงโดยเฉลี่ย 34% ต่อปี
โครงการ 3
ประเภทของอาคาร อาคารอุตสาหกรรม
Consumption in cubic metres ปริมาณการใช้อากาศอัด มากกว่า 30,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ประเภทของอาคาร เครื่องจักรผลิตอากาศอัด
มูลค่าที่ประหยัดได้* หน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) สำหรับเครื่องจักรผลิตอากาศอัด ลดลงโดยเฉลี่ย 20% ต่อปี
BBP

 

Data Centre Hotel Industrial Mixed Development Retail

 

บริษัท บาร์เกสท์ บิลดิ้ง เพอร์ฟอร์แมนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลจากการให้ความช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจต่าง ๆในการบรรลุเป้าหมายการประหยัดพลังงานทั้งในด้านลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ (carbon neutrality) และในด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Goals) บริษัท บีบีพีก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 และได้ช่วยเหลือบริษัทที่มีพื้นฐานธุรกิจที่ตีในกลุ่ม Blue-Chip และ บริษัทที่มีชื่อเสียงในกลุ่ม Fortune 500 ให้บรรลุเป้าหมายการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนได้ถึง 40% ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่เป็นสิทธิบัตรของทางบริษัท ได้แก่เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ (HVAC optimization technologies), การใช้ Internet of Things , การใช้ Software Algorithms, การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) และใช้ระบบที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Machine Learning)

 

โครงการ 1
ประเภทของอาคาร ค้าปลีก
พื้นที่รวม 228,382 m2
ประเภทของอาคาร ระบบทำความเย็น, ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า
มูลค่าที่ประหยัดได้* 36.7% การใช้พลังงานของระบบ
โครงการ 2
ประเภทของอาคาร โรงแรม
พื้นที่รวม 65,334 m2
ประเภทของอาคาร ระบบทำความเย็น
มูลค่าที่ประหยัดได้* 26.10% การใช้พลังงานของระบบ
โครงการ 3
ประเภทของอาคาร โรงแรม
พื้นที่รวม 25,333 m2
ประเภทของอาคาร ระบบทำความเย็น, ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า
มูลค่าที่ประหยัดได้* 34.70% การใช้พลังงานของระบบ
CBM

 

Hotel Office Mixed Development Public Buildings Retail

 

CBM Thailand คือผู้บริหารจัดการอาคารในระดับสากลแบบครบวงจร (Integrated Facility Management - IFM) ที่หลากหลายตั้งแต่ งานวิศวกรรม งานจัดการสิ่งแวดล้อมงานบริการรักษาความปลอดภัย ตัวแทนบริหารจัดการ และที่ปรึกษา Green FM จุดแข็งหลักของเรา คือ ความสามารถในการยกระดับมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าโดยรวบรวมความเป็นเลิศด้านการบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ และการให้บริการที่รวดเร็วเชื่อถือได้ รวมถึงมีบริการเสริมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

โครงการ 1
ประเภทของอาคาร สำนักงาน
พื้นที่รวม 64,689 m2
ประเภทของอาคาร ระบบปรับอากาศ, ระบบทำความเย็น, ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า
มูลค่าที่ประหยัดได้* 11.40% การใช้พลังงานของระบบ
โครงการ 2
ประเภทของอาคาร โครงการแบบมิกซ์ยูส
พื้นที่รวม 193,000 m2
ประเภทของอาคาร ระบบปรับอากาศ, ระบบทำความเย็น, ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า
มูลค่าที่ประหยัดได้* 30.80% การใช้พลังงานของระบบ
โครงการ 3
ประเภทของอาคาร สำนักงา
พื้นที่รวม 85,314 m2
ประเภทของอาคาร ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า
(GreenMark Accreditation)
มูลค่าที่ประหยัดได้* -
ECONOWATT

 

Data Centre Hotel Industrial Office Mixed Development Public Buildings Retail

 

ECONOWATT ขึ้นชื่อในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประหยัดพลังงานและปรับปรุงคุณภาพน้ำ ถูกผลิตในประเทศไทยโดย บ.ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น ซึ่งเป็นบริษัท ESCO ที่ผ่านการรับรองการดำเนินงานบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate) จนได้รับ รางวัล ESCO Excellent Awards ต่อเนื่องมา 7 ปี ไม่ว่าโซลูชันใดที่ลูกค้าต้องการพวกเขาสัญญาว่าจะส่งมอบไม่เพียงแค่คุณภาพสินค้าที่ดีเท่านั้น แต่จะให้เกินความคาดหวังของลูกค้าและการรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าอย่างแท้จริง ด้วยความเป็นมืออาชีพระดับสูงสุด

 

โครงการ 1
ประเภทของอาคาร อาคารสาธารณะ (โครงการอาคาร โรงพยาบาลราชวิถี)
พื้นที่รวม -
ประเภทของอาคาร ระบบทำความเย็น, ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า
มูลค่าที่ประหยัดได้* 2,104,945.6 THB ต่อปี
โครงการ 2
ประเภทของอาคาร อาคารสาธารณะ (โครงการอาคาร โรงพยาบาลราชวิถี)
พื้นที่รวม -
ประเภทของอาคาร ระบบทำความเย็น, ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า
มูลค่าที่ประหยัดได้* 1,438,007.66 THB ต่อปี
โครงการ 3
ประเภทของอาคาร การค้าปลีก (บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำนวน 8 สาขา)
พื้นที่รวม -
ประเภทของอาคาร ระบบทำความเย็น, ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า
มูลค่าที่ประหยัดได้* 16,854,586.33 THB ต่อปี
Energica

 

Hotel Industrial Office Mixed Development Public Buildings Retail

 

บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 โดยดำเนินธุรกิจด้าน การอนุรักษ์พลังงาน, พลังงานทดแทน, การจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศในอาคาร ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมและเป็นสมาชิกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ประเภทสามัญ ตลอดจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานกับกระทรวงการคลัง จากสถานการณ์ปัจจุบัน ทางบริษัท เอ็นเนอร์จิกา จำกัด ได้มุ่งเน้นการให้บริการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ เข้ากับนโยบายภาครัฐ, อาคารและอุตสาหกรรม ตามเป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี คศ.2050 และ Net Zero ในปี คศ.2065 ของประเทศไทย และสอดคล้องกับธุรกิจยุคใหม่ที่มีกรอบการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาธิบาล (Environmental Social and corporate governance)

 

โครงการ 1
ประเภทของอาคาร 'ทางอุตสาหกรรม (บริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จำกัด)
พื้นที่รวม -
ประเภทของอาคาร ระบบปรับอากาศ, ระบบทำความเย็น, ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า
มูลค่าที่ประหยัดได้* 30% ของค่าพลังงานของระบบทำความเย็นเดิม (ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น VSD Chiller และ ติดตั้งระบบ Chiller Plant Management และ อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ สำหรับปั๊ม Condenser และ Chilled รวมถึงพัดลม Cooling Tower โดยเงินลงทุน 17,000,000 บาท)
โครงการ 2
ประเภทของอาคาร อาคารอุตสาหกรรม
พื้นที่รวม -
ประเภทของอาคาร ระบบปรับอากาศ, ระบบทำความเย็น, ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า
มูลค่าที่ประหยัดได้* 20% ของค่าพลังงานของระบบทำความเย็นเดิม (ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น VSD Chiller และ ติดตั้งระบบ Chiller Plant Management และ อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ สำหรับปั๊ม Condenser และ Chilled รวมถึงพัดลม Cooling Tower โดยเงินลงทุน 15,000,000 บาท)
โครงการ 3
ประเภทของอาคาร โรงแรม
พื้นที่รวม -
ประเภทของอาคาร ระบบปรับอากาศ, ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า
มูลค่าที่ประหยัดได้* 20% ของการใช้พลังงานของปั๊มคูลลิ่งทาวเวอร์เดิม (ติดตั้ง VSD) และ 16% ของค่าเชื้อเพลงของหม้อไอน้ำเดิม (ติดตั้งระบบ Once Through Boiler หม้อไอน้ำ)
EnergyConservation.sg

 

Hotel Office Mixed Development Public Buildings Retail

 

บริษัท อนุรักษ์พลังงาน.เอสจี จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน โดยการปรับปรุงรักษาประสิทธิภาพระบบ ACMV (Air-Conditioning and Mechanical Ventilation) เราได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมที่ล้ำสมัยมาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับประสบการณ์ที่มีมายาวนานเพื่อนำเสนอโครงการประหยัดพลังงานให้กับลูกค้าด้วยเงินลงทุนที่ต่ำคืนทุนเร็ว เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าได้มากขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลงพร้อมกับเป้าหมายการสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวที่ยั่งยืน

 

โครงการ 1
ประเภทของอาคาร ค้าปลีก
พื้นที่รวม 62,935 m2
ประเภทของอาคาร ระบบทำความเย็น, ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า
มูลค่าที่ประหยัดได้* 12,336,678 THB ต่อปี
โครงการ 2
ประเภทของอาคาร โครงการแบบมิกซ์ยูส
พื้นที่รวม 91,726 m2
ประเภทของอาคาร ระบบทำความเย็น, ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า
มูลค่าที่ประหยัดได้* 5,518,357 THB ต่อปี
โครงการ 3
ประเภทของอาคาร โครงการแบบมิกซ์ยูส
พื้นที่รวม 350,000 m2
ประเภทของอาคาร ระบบปรับอากาศ, ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า
มูลค่าที่ประหยัดได้* 12,975,633 THB ต่อปี
Goldmarktech

 

Data Centre Hotel Industrial Office Mixed Development Retail

 

Goldmarktech.Co.,Ltd เป็นบริษัทให้บริการด้านพลังงาน (“ESCO”) ในธุรกิจพัฒนาออกแบบ ติดตั้งและจัดการโครงการพลังงานพร้อมเทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอาคาร /sites (“โครงการประสิทธิภาพพลังงาน”).

 

โครงการ 1
ประเภทของอาคาร อาคารราชการ
พื้นที่รวม 250,000 m2
ประเภทของอาคาร ระบบปรับอากาศ, ระบบทำความเย็น, ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า
มูลค่าที่ประหยัดได้* 30% บิลค่าไฟฟ้าของอาคาร
โครงการ 2
ประเภทของอาคาร โรงแรม
พื้นที่รวม 20,000 m2
ประเภทของอาคาร ระบบปรับอากาศ, ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า, ภายนอกของอาคาร
มูลค่าที่ประหยัดได้* 35% บิลค่าไฟฟ้าของอาคาร
โครงการ 3
ประเภทของอาคาร อาคารอุตสาหกรรม
พื้นที่รวม 100,000 m2
ประเภทของอาคาร ระบบปรับอากาศ, ระบบทำความเย็น, ลิฟต์, ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า, ภายนอกของอาคาร, การควบคุมแสงสว่าง, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
มูลค่าที่ประหยัดได้* 40% บิลค่าไฟฟ้าของอาคาร
Schneider Electric

 

Data Centre Hotel Industrial Office Mixed Development Public Buildings Retail

 

บริษัทชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อก่อให้เกิดกระบวนการการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนบริษัทฯมีพันธกิจในการเป็นผู้สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิผลบริษัทฯเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการะบวนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการการบริหารองค์กรสำหรับที่พักอาศัย อาคาร ศูนย์บริการข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรม

 

โครงการ 1
ประเภทของอาคาร ศูนย์ข้อมูล
พื้นที่รวม 38,000 m2
ประเภทของอาคาร ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า, การควบคุมแสงสว่าง
มูลค่าที่ประหยัดได้* >20% บิลค่าไฟฟ้าของอาคาร
โครงการ 2
ประเภทของอาคาร สำนักงาน
พื้นที่รวม 4,500 m2
ประเภทของอาคาร ระบบปรับอากาศ, ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า
มูลค่าที่ประหยัดได้* >30% บิลค่าไฟฟ้าของอาคาร
โครงการ 3
ประเภทของอาคาร อาคารอุตสาหกรรม
พื้นที่รวม 11,000 m2
ประเภทของอาคาร ระบบจัดการพลังงานและไฟฟ้า
มูลค่าที่ประหยัดได้* >20% บิลค่าไฟฟ้าของอาคาร
Signify

 

Data Centre Hotel Industrial Office Mixed Development Public Buildings Retail

 

ซิกนิฟาย (เดิมชื่อ ฟิลิปส์ ไลท์ติ้ง) เป็นผู้นำระดับโลกด้านระบบแสงสว่างอัจฉริยะไร้สาย Internet of Things และระบบแสงสว่างสำหรับงานโครงการ และผู้บริโภค แบรนด์ระดับโลกของเราคือ Philips และแบรนด์ Interact สำหรับระบบแสงสว่างอัจฉริยะไร้สายระดับ Professional ที่มอบการบริหารจัดการแสงสว่าง วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านระบบ cloud ลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ และเปลี่ยนคุณภาพชีวิตให้กับเมือง พื้นที่สาธารณะ อาคาร โรงงาน และห้างสรรพสินค้า ,ในปี 2564 ซิกนิฟายมีรายได้รวมที่ 6.9 พันล้านยูโร เรามีพนักงานกว่า 37,000 คนในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก เรามีวิสัยทัศน์ที่ต้องการปลดล็อกศักยภาพพิเศษของแสงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน และโลกที่น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม ในปี 2563 เราบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และอยู่ใน Dow Jones Sustainability World Index ตั้งแต่ IPO เป็นเวลาห้าปีติดต่อกัน และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในปี 2560, 2561 และ 2562

 

โครงการ 1
ประเภทของอาคาร อาคารสำนักงาน
พื้นที่รวม 35,000 ตร.ม.
ประเภทของอาคาร ระบบไฟแสงสว่าง LED
มูลค่าที่ประหยัดได้* 60% การใช้พลังงานของระบบ
โครงการ 2
ประเภทของอาคาร อาคารอุตสาหกรรม
พื้นที่รวม 43,000 ตร.ม.
ประเภทของอาคาร ระบบไฟแสงสว่าง LED
มูลค่าที่ประหยัดได้* 75% การใช้พลังงานของระบบ
โครงการ 3
ประเภทของอาคาร โรงแรม
พื้นที่รวม 20,000 ตร.ม.
ประเภทของอาคาร ระบบไฟแสงสว่าง LED
มูลค่าที่ประหยัดได้* 50% การใช้พลังงานของระบบ
Smart Energy Saving

 

Hotel Industrial Public Buildings

 

บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซฟวิ่ง จำกัด เป็นบริษัทจัดการพลังงาน (“ESCO”) ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน เพื่อดำเนินธุรกิจใหคำปรึกษา จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ หลากหลายมาตรการที่จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นมาตรการที่ถูกกฎหมาย ได้รับการยอมรับโดยกระทรวงพลังงานหรือสถาบันมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายและช่วยชาติลดภาวะโลกร้อน

 

โครงการ 1
ประเภทของอาคาร Private Hospital
พื้นที่รวม
ประเภทของอาคาร Air-conditioning, Chiller, Energy and Power Management, LED Lighting
มูลค่าที่ประหยัดได้* ประหยัด 33% ของบิลค่าไฟทั้งหมด
โครงการ 2
ประเภทของอาคาร Hotel
พื้นที่รวม
ประเภทของอาคาร Air-conditioning, Energy and Power Management, LED Lighting
มูลค่าที่ประหยัดได้* ประหยัด 40% ของบิลค่าไฟทั้งหมด
โครงการ 3
ประเภทของอาคาร Industrial
พื้นที่รวม
ประเภทของอาคาร Energy and Power Management, LED Lighting
มูลค่าที่ประหยัดได้* ประหยัด 36% ของบิลค่าไฟทั้งหมด

 

*มูลค่าที่ประหยัดได้เป็นเพียงค่าประมาณการและเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มูลค่าที่ประหยัดได้จริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพของอาคาร พฤติกรรมการใช้พลังงาน และประเภทของสินทรัพย์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว โปรดปรึกษาพันธมิตรในโครงการ U-Energy ที่เกี่ยวข้อง

คลิกที่นี่เพื่อติดต่อกับพันธมิตรในโครงการ U-Energy


หากสนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ U-Energy โปรดติดต่อเราที่นี่.

คำถามที่พบบ่อย

U-Energy คือแพลตฟอร์มการจัดหาเงินทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจรแห่งแรกของเอเชีย ใช้งานง่ายและไร้รอยต่อสำหรับบริษัททั่วภูมิภาคที่ต้องการอนุรักษ์พลังงานและรับสิทธิประโยชน์ทั้งด้านการเงินและด้านสิ่งแวดล้อม

U-Energy ช่วยลดเงินลงทุนเริ่มต้นที่จำเป็นสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านรูปแบบการทำสัญญาแบบพลังงานเชิงการบริการหรือแบบการซื้อตรง

หากตกลงทำงานร่วมกับพันธมิตรในโครงการ U-Energy จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการอีก

สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานของโครงการ U-Energy คุณสามารถเลือกทำงานกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่เป็นพันธมิตรของเราเท่านั้น

มาเริ่มลดปริมาณการใช้พลังงานของอาคารกัน คลิกที่ปุ่มเพื่อติดต่อกับพันธมิตรในโครงการ U-Energy

ติดต่อเลย