ชีวิตการทำงานที่ยูโอบี

  • life-at-uoblife-at-uob

วัฒนธรรมในการทำงานที่ยูโอบี คือการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร และจะทำให้คุณรู้สึกว่าที่นี่คือครอบครัวของคุณ เรามีมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีเป้าหมายที่ชัดเจน และพนักงานรู้สึกผูกพันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เราปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นจริงจังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายซึ่งทุกคนมีร่วมกันในการทำให้ดีที่สุดในทุกๆวัน ทั้งในส่วนของตนเอง หน้าที่การงาน และการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

ค่านิยมของเรากำหนดสิ่งที่เราเป็น

ยูโอบีดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 80 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ค่านิยมของยูโอบี คือ คุณธรรม (ทำในสิ่งที่ถูกต้อง) สร้างสรรค์ (สร้างสรรค์เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต) เป็นหนึ่งเดียว (รวมกันเป็นหนึ่งเดียว) และมุ่งมั่น (สร้างความสำเร็จในปัจจุบัน เพื่อความมั่นคงในอนาคต) นั่นคือเราจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างพื้นฐานไว้เพื่ออนาคต ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเพื่อบรรลุผลสำเร็จในระยะยาว นี่คือสิ่งที่เราทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อองค์กร เพื่อเพื่อนร่วมงาน และเพื่อลูกค้าของเรา

จุดแข็งของเราทำให้พวกเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียว

เราเชื่อว่าพนักงานของเราคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด เราสร้างสรรค์หลักสูตรต่างๆ เพื่อดึงศักยภาพในตัวของทุกคนออกมา ซึ่งได้แก่หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานสายอาชีพ การสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ สร้างความเป็นอยู่ที่ดี และสร้างสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม นอกจากนี้เรายังคิดหลักสูตรเฉพาะสายอาชีพตามความต้องการ เพื่อพนักงานสามารถสร้างผลงานที่ดีที่สุดได้โดยการกำหนดงานซึ่งเหมาะสมกับความถนัด และเพื่อสร้างโอกาสเติบโตในสายอาชีพ

ความมุ่งมั่นทะเยอทะยานเป็นสิ่งผลักดันพวกเรา

เราส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในทุกด้าน ทั้งธุรกิจที่แปลกใหม่ หรือผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านศิลปะในเอเชีย เราจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการและงานแฮกกาธอน (hackathons) เพื่อเฟ้นหาไอเดียใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่สามารถนำมาใช้ได้จริง นอกจากนี้ เรายังใช้ประโยชน์จากจุดแข็งทางธุรกิจในการจัดทำโครงการยูโอบี ฮาร์ทบีท (UOB Heartbeat) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมที่เปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของเรา ได้ร่วมกันระดมทุนผ่านกิจกรรมจิตอาสาเพื่อตอบแทนกลับคืนสู่สังคม

ธนาคารยูโอบีมีบทบาทสำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในภูมิภาค โดยเฉพาะการส่งเสริมทางด้านศิลปะ กว่า 4 ทศววรษที่ธนาคารยูโอบีสนับสนุนวงการศิลปะในประเทศสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ ความร่วมมือ นิทรรศการ และกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสรูปแบบต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) การประกวดผลงานศิลปะยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานที่นี่

สมัครงานที่นี่