หน้าแรกเกี่ยวกับธนาคารยูโอบี

The UOB Way วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อการดูแลพนักงานทุกคนในครอบครัวยูโอบี

The UOB Way เป็นแนวทางการสร้างวัฒนธรรมผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานสวัสดิการและผลตอบแทนที่เอื้อให้พนักงานของเราได้พบกับเป้าหมายในการทำงาน รวมถึงการเรียนรู้เพื่อการเติบโตในสายอาชีพ

ค่านิยมของเรา

ค่านิยมของเราเป็นสิ่งที่กำหนดวิธีคิดและปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้าของเรา ทำให้เราแตกต่างในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Honourable

คุณธรรม

เราทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อรักษามาตรฐานความเป็นมืออาชีพและจริยธรรมในทุกสิ่งที่เราทำ

Enterprising

สร้างสรรค์

เราสร้างอนาคตในวันนี้ด้วยความเป็นผู้นำทางความคิด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และแนวความคิดแบบมองในทิศทางข้างหน้าอย่างมีเป้าหมาย

United

เป็นหนึ่งเดียว

เราทำงานเป็นทีมด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งของพนักงานและองค์กร

Committed

มุ่งมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างความสำเร็จในระยะยาวร่วมกัน ด้วยการพัฒนาทักษะความสามารถอย่างต่อเนื่องให้พนักงานเพื่อสร้างความแตกต่างเชิงบวกที่ธนาคารยูโอบี

ปรัชญาด้านพนักงานของเรา

เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้พนักงานทุกคนภูมิใจในงานและสนับสนุนการสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน
Rebuild and transform your business

การดูแลใส่ใจพนักงาน

ธุรกิจของเรา

สายงานสนับสนุนธุรกิจธนาคาร
chevron
Corporate Functions

สายงานสนับสนุนธุรกิจธนาคาร

ค้นหาตำแหน่งที่เหมาะกับคุณผ่านสายงานที่หลากหลาย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของธนาคารยูโอบี เราดำเนินงานผ่านสายงานต่างๆ เช่น สายงานตรวจสอบ สายงานการบริการผ่านช่องทางสาขาและดิจิทัล สายงานสร้างความยั่งยืนขององค์กร สายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร สายงานความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและกำกับธุรกิจ สายงานทรัพยากรบุคคล International Management สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร รวมทั้ง Strategy and Transformation

 

เรียนรู้ว่าเราสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างไร
Retail

สายงานธุรกิจรายย่อย

ยกระดับอาชีพของคุณไปอีกขั้นกับสายงานธุรกิจรายย่อยของเรา ด้วยการตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของภูมิภาคอาเซียนในกลุ่มธุรกิจการเงินที่กำลังเปลี่ยนแปลง เราเตรียมพัฒนาทักษะใหม่และสร้างความเชี่ยวชาญของคุณให้เป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมสำหรับอนาคต และนำเสนอโซลูชันรูปแบบใหม่ที่ได้รับรางวัล เช่น UOB TMRW แอปพลิเคชันการเงินบนมือถือที่ครอบคลุมครบทุกความต้องการของเรา
Technology and Operations

สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ

ร่วมสร้างผลลัพธ์อย่างแตกต่างทั่วทั้งภูมิภาค ที่คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกำหนดรูปแบบอนาคตการเงินการธนาคารได้กับสายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการของเรา เราทำงานร่วมกันเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีที่จะช่วยสนับสนุนการให้บริการและการดำเนินการทางการเงินครอบคลุมตลาดทั้ง 19 แห่ง ทั้งรูปแบบกายภาพและดิจิทัล

 

เรียนรู้ว่าเราเติบโตในยุคดิจิทัลได้อย่างไร
Wholesale Banking

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่

ขยายโอกาสการเติบโตในอาชีพของคุณในสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ของเรา ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้โมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ตลาดภายใต้ One Bank For ASEAN เราจัดเตรียมแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ การพัฒนาทักษะและการดำเนินงานในพอร์ตโฟลิโอของคุณ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อธุรกิจข้ามพรมแดนไร้ขีดจำกัด และมั่นใจในการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนลูกค้าของเราทั้งในส่วนราชการและองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
Global Markets

สายงาน Global Markets

ขับเคลื่อนความสำเร็จของลูกค้าและเส้นทางอาชีพของคุณสู่ตลาดโลกผ่านสายงาน Global Markets ของเรา เปิดรับประสบการณ์ใหม่กับความรู้เชิงลึกด้านการตลาดผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ครบวงจร เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราได้เปรียบในการแข่งขันในการบริหารการเงินและการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เข้าร่วม Talent Community ของเรา

เข้าร่วม Talent Community ของเรา

ร่วมติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและโอกาสการทำงานในสิ่งที่คุณสนใจ