หัวหน้าทีม Wealth Management Advisory สายงานบุคคลธนกิจ

คือ เป็นสิ่งที่เกียวกับการได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นประจำ

สำหรับ Wisnu นั้น เขามีหลายเหตุผลที่รักในการทำงานที่ยูโอบี หนึ่งในตัวอย่าง คือ วัฒนธรรมองค์กรที่อบอุ่น เป็นมิตรในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ความภูมิใจที่ได้ทำงานและเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ

ติดตามชมวิดีโอเกี่ยวกับอาชีพของ Wisnu ที่นี่

 

ผมเห็นความสำคัญของคุณค่าในเรื่องของความไว้วางใจและความร่วมมือในการทำงานของที่นี่

Wisnu Aditya
หัวหน้าทีม Wealth Management Advisory
สายงานบุคคลธนกิจ

ผมชื่อ Wisnu หัวหน้าทีม Wealth Management Advisory หน่วยงาน Sales and Distribution ยูโอบี ประเทศอินโดนีเซีย

ผมมีประสบการณ์ทำงานจากธนาคารอื่นๆทั้งธนาคารระดับในประเทศและข้ามชาติในประเทศอินโดนีเซีย ก่อนที่มาร่วมงานกับ
ยูโอบี

ผมทำงานที่นี่เป็นเวลา 3.5 ปีแล้ว ซึ่งผมรู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมงานที่นี่

ยูโอบีให้ความสำคัญในการทำในสิ่งที่ถูกต้อง ของนโยบายระยะยาว ไม่ใช่ทำไปด้วยความรวดเร็วและแบบง่ายๆ

ซึ่งลูกค้าก็รู้สึกเช่นเดียวกัน ว่ายูโอบีเป็นธนาคารที่มีการวางแผนอย่างรอบคอบ

ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในความรู้ที่เราใช้ในการดำเนินการในการทำงาน

ด้วยความรู้เกี่ยวกับธนาคารและในธุรกิจ Wealth Management ของผม ทำให้ผมทราบว่าเราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

และด้วยการวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางการเงินของลูกค้า ซึ่งทำให้เราสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้ตลอดเวลา

วัฒนธรรมที่ยูโอบี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นอีกสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับทั้งธนาคารระดับในประเทศและข้ามชาติในประเทศอินโดนีเซีย

เรามีความเป็นกันเองและเป็นมิตร

เราทำงานเป็นทีม ไม่ใช่ลักษณะเจ้านายและลูกน้อง

ซึ่งวัฒนธรรมในความร่วมมือกันทำงานเป็นทีม ทำให้เราทำงานสำเร็จได้เป็นอย่างดี และเรายังได้สังสรรค์ด้วยกัน ภายหลังเลิกงาน

นอกจากนี้ ชั่วโมงการทำงานแบบยืดหยุ่น (flexi working hours) สามารถทำให้ผมจัดสรรเวลาและได้ทำสิ่งที่ผมชอบได้อย่างลงตัว

เมื่อผมได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานจากประเทศสิงค์โปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย ผมได้สัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความเป็นมิตร

ผมคิดว่ายูโอบีสามารถสร้างวัฒนธรรมขององค์กรได้เหมือนกันในประเทศต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม

สำหรับเป้าหมายทางสายอาชีพในระยะสั้นของผม คือ การที่ผมได้เติบโตในหน้าที่กับยูโอบี

สิ่งนี้ทำให้ผมตระหนักถึงเป้าหมายทางสายอาชีพในระยะยาวของผม เพื่อช่วยการเติบโตของธุรกิจทางธนาคารในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีศักยภาพของตลาดที่ดีมาก

ผมมีความมั่นใจว่าผมสามารถประสบความสำเร็จเรื่องเป้าหมายทางสายอาชีพที่นี่ เพราะยูโอบีได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างธุรกิจและคนในองค์กร

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

employee-profiles-bernard

Bernard Yong
ได้ทำในสิ่งที่สนใจและนำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพ

Sabariah Abbas

Sabariah Abbas
เส้นทางการเดินในสายอาชีพเป็นไปเกินความคาดหมาย

mployee-profiles-mark

Mark Yang
การสร้างสรรค์ผลงานในการลงทุนที่หลากหลายเป็นค่านิยมหลักขององค์กร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานที่นี่

สมัครงานที่นี่