Personal Wealth Associate Team Head, สายงานบุคคลธนกิจ

จากผู้เรียนไปสู่พี่เลี้ยง (mentor)

ที่ที่ความชอบของคุณนำไปสู่ความสำเร็จ Bernard เริ่มอาชีพกับยูโอบีกับโครงการที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล (Personal Wealth Executive Programme) Bernard มีความสนใจทางด้านการวางกลยุทธ์ทางด้าน wealth ทำให้เขาได้มีการเติบโตทางด้านอาชีพโดยเริ่มจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล (Personal Wealth Executive) ก้าวสู่ตำแหน่ง Personal Wealth Associate Team Head

คุณสามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางวิดีโอด้านล่างนี้

 

ผมจะสร้างความเติบโตในสายอาชีพของคนอื่นในอนาคต เหมือนที่ผมได้เติบโตมา

Bernard Yong
Personal Wealth Associate Team Head
สายงานบุคคลธนกิจ

ผมชื่อ Bernard.

ปัจจุบันผมทำงานในตำแหน่ง Personal Wealth Associate Team Head สายงานบุคคลธนกิจ ยูโอบี ประเทศสิงค์โปร์

ผมเริ่มงานกับยูโอบีในโครงการที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล (Personal Wealth Executive Programme) ในตำแหน่ง ที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล (Personal Wealth Executive)

โครงการนี้เป็นโครงการที่มีระยะเวลา 6 เดือน เป็นโครงการที่ผมได้รับการการเรียนรู้ รวมทั้งผมได้รับให้เป็นพี่เลี้ยง (mentor) ให้กับพนักงานเข้าใหม่ของธนาคาร

ทุกๆ 6 เดือน ผมได้สอนพนักงานใหม่ในตำแหน่ง ที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล (Personal Wealth Executive) เพื่อช่วยพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจผลิตภัณฑ์ของเราได้ดีขึ้น

ซึ่งเป็นการง่ายมากสำหรับผู้ที่เริ่มงานใหม่ในตำแหน่งนี้ ที่จะรู้สึกท้อแท้ หมดกำลังใจ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคำถามที่น่ากลัวหรือได้รับการปฎิเสธจากลูกค้า

ในฐานะที่เป็นผู้นำทีมและพี่เลี้ยง (mentor) ผมได้จัดการเล่นบทบาทสมมติ (role play) เพื่อให้พนักงานใหม่ในตำแหน่ง ที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล (Personal Wealth Executive) ที่อยู่ในสาขาได้เรียนรู้และได้รับคำแนะนำในการทำงานในตำแหน่งนี้ด้วย

ผมมีความพอใจเป็นอย่างมากที่ได้รับบทบาทในฐานะเป็นพี่เลี้ยง (mentor) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคนที่คุณได้ฝึกประสบความสำเร็จ และมาบอกคุณว่า ที่เขาประสบความสำเร็จได้ นี่ก็เพราะคุณ

เนื่องด้วยผมมีความสนใจทางด้านกลยุทธ์ทางการเงิน (wealth) เป็นการส่วนตัว ทำให้ผมเริ่มต้นสายอาชีพเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับนักธนาคารรุ่นใหม่และลูกค้า จากความชำนาญเฉพาะทาง

ยูโอบีเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยผลการปฎิบัติงานของพนักงาน

นั่นหมายความว่า การเติบโตทางสายอาชีพ เป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ยูโอบีเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร เปรียบเสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว

เพื่อนร่วมงานรวมทั้งผู้ที่ผลงานที่ดีเลิศ มีการแบ่งปันความรู้ที่เขามี เพื่อช่วยให้คนอื่นประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน

ผมได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ที่ผมได้พบและเรียนรู้ในยูโอบี

สายงานอาชีพทางธนาคารของผมได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และผมรู้ว่าจะมีอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ที่ผมจะได้เรียนรู้

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

employee-profiles-dj

Shang Dianjun
ค้นพบสายอาชีพที่ชอบและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในทุกๆวัน

employee-profiles-sabariah

Sabariah Abbas
เส้นทางการเดินในสายอาชีพเป็นไปเกินความคาดหมาย

employee-profiles-wisnu

Wisnu Aditya
ความสำเร็จในเป้าหมายอาชีพของเขา กับความภาคภูมิใจในองค์กรที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานที่นี่

สมัครงานที่นี่