สวัสดิการ

  • benefitsbenefits

ค่าตอบแทน (ทั้งรูปแบบของตัวเงินและรูปแบบอื่นๆ)

benefits-health-wellnes

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

แหล่งข้อมูลพร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จัดสรรไว้เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ทั้งนี้เพื่อสร้างชีวิตและหน้าที่การงานของคุณ

อ่านต่อย่อ
benefits-leave

การลาประเภทต่างๆ

เรามีการลาหลายประเภทเพื่อช่วยให้พนักงานได้เลือกลาได้ตามความจำเป็นในเรื่องต่างๆ.

อ่านต่อย่อ

เราให้สวัสดิการที่ครอบคลุมในส่วนต่างๆ รวมถึงสิทธิพิเศษในการดูแลสุขภาพของคุณ การตรวจสุขภาพ และรวมถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับการเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในตามความจำเป็น

คุณสามารถเลือกลาได้ตามความจำเป็นในลักษณะการลาแบบต่างๆ ตามประเภทของการลาซึ่งมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย คุณสามารถเลือกลาเพื่อใช้เวลากับครอบครัว หรือใช้วันลาเพื่อทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการตามความชอบส่วนตัว ซึ่งจะทำให้คุณสามารถจัดการและวางแผนชีวิตและหน้าที่การงานของคุณได้

 

benefits-insurance

การประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

แผนประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มของเราจะช่วยให้คุณวางแผนเพื่อเตรียมการไว้สำหรับช่วงเวลาที่คุณต้องเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

อ่านต่อย่อ
benefits-banking

สวัสดิการด้านความช่วยเหลือทางการเงิน

คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านความช่วยเหลือทางการเงินของธนาคารที่จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดและวางเป้าหมายชีวิตของคุณได้

อ่านต่อย่อ

ในฐานะที่เป็นพนักงาน คุณจะได้เป็นสมาชิกในแผนประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร ตลอดจนคุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุ จากผลประโยชน์คุ้มครองดังกล่าว คุณและครอบครัวสามารถวางใจได้เกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินนอกเหนือจากที่คุณได้วางแผนในเรื่องการประกันต่างๆ ของตนเองไว้แล้วในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น

 

คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ*ของธนาคารเพื่อวางแผนชีวิตและการเงินของคุณ ได้แก่ การกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การกู้เงินโดยไม่มีหลักประกันเพื่อการตกแต่งหรือซ่อมแซมบ้าน หรือเพื่อศึกษาต่อ และการกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ คุณจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษและยกเว้นค่าธรรมเนียมในการฝากเงินออมประเภทต่างๆ และการลงทุนในผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินในแบบต่างๆ


* สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับพนักงาน อาจมีความแตกต่างในแต่ละประเทศ

 

สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และความเป็นอยู่ที่ดี

benefits-flexiwork

Flexi-work arrangements

สิทธิ Flexi-work arrangements ที่จะช่วยให้คุณจัดสรรความลงตัวของชีวิตและงานได้ง่ายขึ้น

อ่านต่อย่อ

Flexi-work arrangements ทำให้คุณจัดสรรชีวิตและการทำงานของคุณได้อย่างลงตัว ด้วยสิ่งเหล่านี้คุณก็จะสามารถเติมเต็มได้ทั้งชีวิตส่วนตัว การทำงานและครอบครัวตามความจำเป็น

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานที่นี่

สมัครงานที่นี่