เราดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์และพร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างเสมอ เราจึงสามารถให้บริการทางการเงินและเสนอทางเลือกเพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ ภารกิจของเราคือการเป็นผู้นำในการให้บริการและเสนอนวัตกรรมทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า บริษัท ธนาคารพาณิชย์ในภูมิภาคเอเชีย (ธุรกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก) ธุรกิจขนาดใหญ่ สถาบันการเงิน และรวมถึงบริษัทระหว่างประเทศ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี ในการให้บริการด้านการบริหารธุรกรรมทางการเงิน วาณิชธนกิจ Global Markets และ กลุ่มธุรกิจรายย่อย (Group Retail) เราจึงสามารถมอบบริการที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี.

ด้วยการเป็นธนาคารระดับภูมิภาคที่มีรากฐานมั่นคงในประเทศไทย ซึ่งพร้อมนำความเชี่ยวชาญและเครือข่ายที่แข่งแกร่งระดับภูมิภาคมาปรับใช้ เราจึงสามารถเป็นผู้นำในตลาดที่สร้างความแตกต่างในการให้บริการและนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี บริการของธนาคารจะช่วยลูกค้าบริหารสภาพคล่องให้เกิดประโยชน์มากที่สุดพร้อมรับผลตอบแทนสูงสุด ทั้งยังช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินงานของลูกค้า ผ่านการให้บริการบริหารเงินสด บริการ Financial Supply Chain Management และบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการบริการที่ปรึกษาด้านการควบรวมและซื้อกิจการ การระดมทุน และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในตลาดใหม่ (Foreign Direct Investments - FDI)

นอกจากนี้ทาง Global Markets ยังสามารถร่วมให้บริการในการเสนอทางเลือกด้านการบริหารความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยง และการลงทุนในผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้เรายังได้ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจรายย่อย (Group Retail) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบของ UOB's franchise ด้วยการให้บริการด้าน Retail Banking ให้กับเจ้าของธุรกิจ และ พนักงานของลูกค้าอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานที่นี่

สมัครงานที่นี่