สายงานเทคโนโลยีและปฎิบัติการ

เราประกอบไปด้วย 5 ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถแตกต่างกัน ทั้งในส่วนที่ปรึกษาส่วนงานธุรกิจ เทคโนโลยี การปฏิบัติการ การกำกับดูแลความเสี่ยงและด้านการวางแผนและบริการ เราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนา ควบคุม และ กำหนดมาตรฐานระบบการบริการและระบบปฏิบัติการของธนาคาร รวมทั้งการบริการทั้งแบบลูกค้าติดต่อด้วยตนเองและผ่านระบบดิจิทัล ให้เทียบเท่ากับการปฏิบัติการของธนาคารที่ประเทศสิงคโปร์และสาขาในต่างประเทศ

ที่ปรึกษาส่วนงานธุรกิจ

เราสร้างหลากหลายวิธีทางเทคโนโลยีเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์สำหรับการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมาย เราต้องระบุความท้าทายทางธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยีในภาพรวมและความสามารถขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับการลำดับความสำคัญและทิศทางกลยุทธ์เดียวกันกับกลุ่มยูโอบี

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

เราทราบความต้องการของการปฏิบัติงานที่สำคัญขององค์กรสู่วิธีการทางเทคโนโลยี และใช้เวลาน้อยลงเพื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้าสู่ตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ เราใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้งและความรู้ด้านเทคนิคเพื่อส่งมอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการ

เราจัดให้มีกระบวนการปฎิบัติการเพื่อสนับสนุนธุรกิจของธนาคารครอบคลุมเพื่อลูกค้าGlobal Markets Wholesale Banking และสายงานธุรกิจรายย่อย ด้วยความแข็งแกร่งทางด้านความรู้ ความเข้าใจ ในผลิตภัณฑ์ กระบวนการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี เราพัฒนาศักยภาพเพื่อก่อเกิดประสิทธิผลในการทำธุรกรรมทั้งหมดอย่างถูกต้องและทันเวลา

การกำกับดูแลความเสี่ยง

เรากำกับดูแลความเสี่ยงของกระบวนการทั้งเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ ว่าด้วยเรื่องการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจถึงการควบคุมที่เหมาะสมรวมถึงการให้คำปรึกษาที่เป็นอิสระ เราปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของกลุ่ม การจัดการเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการและระบบการควบคุม

การสนับสนุนและบริการ

เราช่วยสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการริเริ่มภายในกลุ่มสายงานเทคโนโลยีและการปฏิบัติการและหรือระหว่างประเทศอื่นในกลุ่มยูโอบี เพื่อให้มีการวางแผนและการจัดการและตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่ดีขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานที่นี่

สมัครงานที่นี่