Strategy & International Management

เราสนับสนุนการวางแผนทางกลยุทธ์โดยมีหน้าที่นำส่งข้อมูลของสาขาและสาขาในประเทศต่างๆของกลุ่มธนาคารยูโอบีให้ผู้บริหาร เพื่อที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในประเทศต่างๆให้ยั่งยืนถาวร โดยผ่านการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ถือหุ้นทั่วทั้งเครือข่าย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานที่นี่

สมัครงานที่นี่