สายงานกลุ่มธุรกิจรายย่อย

กลุ่มธุรกิจรายย่อยให้บริการลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ โดยช่วยแก้ปัญหาการเงินที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าจัดการด้านเงินอย่างชาญฉลาดและบรรลุเป้าหมายทางการเงินผ่านทางผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่มีมากมาย ซึ่งรวมถึงเงินฝาก การประกันภัย สินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน การลงทุนและบริการให้คำปรึกษาด้าน wealth

สายงานธุรกิจ SME

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจรายย่อยและธุรกิจขนาดกลางทั่วภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการพัฒนานวัตกรรม และความริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในด้านเงินทุนหมุนเวียนการทำธุรกิจ, ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ดิจิทัลแบงก์

ยูโอบีพัฒนาดิจิทัลแบงก์ เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค และเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่จะมาเติมเต็มการบริการธนาคารให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการใช้งานที่ง่าย ข้อมูลที่โปร่งใส ตลอดจนสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้าและธนาคารอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่มสมัครเปิดบัญชี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในทุกๆวัน

โมเดลธุรกิจถูกพัฒนาขึ้นโดยเน้นการสร้างความผูกพันและเข้าใจลูกค้าแต่ละคน จากการใช้ระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ที่เรียนรู้อัตโนมัติ Machine Learning และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ผนวกกับการดีไซน์หน้าจอผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่ทำให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายและใช้งานง่าย

ทั้งหมดนี้ยังรวมถึงการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของยูโอบีมาผสมผสานกับแนวคิดใหม่ๆ จากการทำงานร่วมกันระหว่างยูโอบีและบริษัท Fin Tech พันธมิตรเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า

สายงานบุคคลธนกิจ

เราออกแบบและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทำให้ลูกค้าของเรามีความสะดวกสบายด้านการธนาคารมากขึ้น และลูกค้าก็ได้รับผลประโยชน์มูลค่าเงินที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามุ่งเน้นที่การส่งเสริมและพัฒนาการออมเงินและการลงทุนสำหรับลูกค้าทุกวัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานที่นี่

สมัครงานที่นี่