เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมและทันกับสภาวะตลาดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ในการบริหารจัดการการลงทุน การบริหารหนี้สิน รวมถึงการจัดการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือทางการเงินหลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานที่นี่

สมัครงานที่นี่