สายงานเคริอข่ายสาขาและบริการ

เราพัฒนาการดูแลให้บริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำธุรกรรมของลูกค้า โดยมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายผ่านเครือข่ายสาขา บริการที่ทำธุรกรรมได้ด้วยตนเอง (Self-Service) และแพล็ตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ นอกจากนี้ยังร่วมมือกับพันธมิตรในการนำเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำธุรกรรมทางการเงินให้ดีขึ้นกว่าเดิม (Fintech Ecosystem) เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการเงินให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของลูกค้า และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าในการสร้างสรรค์รูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ พร้อมทั้งนวัตกรรมดิจิทัลที่ช่วยให้เราเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานที่นี่

สมัครงานที่นี่