โครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของยูโอบี ประเทศไทย (UOB Thailand Internship Programme)

Programme Overview

โครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของยูโอบี ประเทศไทย (UOB Thailand Internship Programme) มีระยะเวลา 4 เดือนซึ่งจะให้โอกาสแก่คุณได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในการทำงานในธุรกิจธนาคารที่ยูโอบี เมื่อคุณได้เข้ามาเป็นนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน คุณจะได้รับประสบการณ์ทำงานที่มีความท้าทายและประสบการณ์จากการได้ร่วมงานในธุรกิจธนาคาร โครงการนี้ประกอบด้วย การฝึกอบรมในห้องเรียน และการได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานที่สาขาหนึ่งของเรา นิสิต/นักศึกษาฝึกงานที่มีผลงานที่โดดเด่น สร้างผลงานได้ตามที่เราต้องการจะได้รับโอกาสให้เข้ามาร่วมงานกับเราในตำแหน่งพนักงานประจำหลังจากที่จบจากโครงการนี้แล้ว

โครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของยูโอบี ประเทศไทย (UOB Thailand Internship Programme) จะเปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง ช่วงแรก อยู่ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม และช่วงที่ 2 ระหว้างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของยูโอบี ประเทศไทย (UOB Thailand Internship Programme)

  • เป็นนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีบุคลิกชอบพูดคุยพบปะกับผู้อื่น

 

โครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของยูโอบี ประเทศไทย (UOB Thailand Internship Programme) ในระยะเวลา 4 เดือน จะเริ่มด้วยการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 3 วันซึ่งประกอบด้วยการแนะนำงานและองค์กร ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภันฑ์ต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงการฝึกอบรมจากสถานการณ์จำลองของสาขา และถ้าคุณได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Single Licence) คุณจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแผนทางการเงินเพิ่มเติมด้วย

เมื่อจบการฝึกอบรม 3 วันแล้ว คุณจะได้รับมอบหมายให้ไปประจำที่สาขาใดสาขาหนึ่งของเรา ซึ่งจะทำให้คุณได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของสาขาธนาคารดียิ่งขึ้นจากการหมุนเวียนงาน ตลอดจนการมีพี่เลี้ยงคอยสอนและแนะนำงานโดยพนักงานสาขาที่มีประสบการณ์

คุณจะได้รับการสัมภาษณ์ก่อนจะจบโครงการ ซึ่งคุณอาจจะมีโอกาสได้รับการเสนอให้เข้ามาร่วมงานเป็นพนักงานประจำที่สาขาของยูโอบี

ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เคยเข้าร่วมในโครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของยูโอบี ประเทศไทย (UOB Thailand Internship Programme) ได้รับจากโครงการนี้

ฉันได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นว่าการเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีมีความหมายอย่างไรในการทำงาน โครงการนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
นส. กมลวรรณ ทะเลน้อย นักศึกษาฝึกงานปี 2560

โครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของยูโอบี ประเทศไทยช่วยให้ฉันได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจธนาคารและช่วยปูพื้นฐานเพื่อให้ฉันมีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นบุคคลที่เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพต่อไป ผู้อบรมและผู้จัดการสาขาจะคอยให้ความช่วยเหลือ และพร้อมที่จะให้คำแนะนำอยู่เสมอ
นส. วราธรณ์ อมรพิพิธ นักศึกษาฝึกงานปี 2560

การได้เข้าร่วมโครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของยูโอบี ประเทศไทย (UOB Thailand Internship Programme) เปรียบเสมือนการเดินทางที่เต็มไปด้วยความรู้ ซึ่งช่วยให้ผมได้เรียนรู้อย่างเข้าใจชัดเจนและปูพื้นฐานให้ผมเป็นอย่างดีในการก้าวต่อไปในอาชีพ ผมชอบการที่มีพี่เลี้ยงเป็นผู้ให้คำแนะนำสอนงานตลอดเวลาที่เข้าร่วมในโครงการนี้
นายวัชรพงษ์ น้อมรัก นักศึกษาฝึกงานปี 2560

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานของยูโอบี ประเทศไทย (UOB Thailand Internship Programme) คุณสามารถติดต่อได้ที่

คุณธันยนันท์ สิริพิเดชสัตยา
อีเมล : TalentAcquisition@uob.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-243-4242

 

ยูโอบีได้ปิดรับผู้สมัครสำหรับตำแหน่งนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน (Internship Programme) แล้ว กดที่ View Jobs สำหรับตำแหน่งอื่นๆที่เปิดรับสมัคร

View Jobs