โครงการที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคลของยูโอบี ประเทศสิงคโปร์

Programme Overview

โครงการที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคลของยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ (UOB Singapore Personal Wealth Executive Programme) ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณได้มีอาชีพที่ดี การจะทำหน้าที่ที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคลของยูโอบีสิงคโปร์นั้น คุณจะต้องมีความพร้อมที่จะนำความกระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์ของคุณมาใช้กับงานบริหารงานทางด้าน wealth ซึ่งสิ่งที่คุณจะได้รับตอบแทนมากกว่าการได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการเงินเพียงอย่างเดียว คือการจะได้รับการฝึกฝนและเตรียมความพร้อมเพื่อให้คุณเป็นแรงผลักดันซึ่งจะมีความสำคัญเพิ่มยิ่งขึ้นในอนาคตสำหรับธุรกิจด้านการเงินในภูมิภาคเอเชีย

คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Wealth Executive)

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรจากสถาบันโพลีเทคนิคในประเทศสิงคโปร์
  • มีความสนใจในธุรกิจด้านการบริหารงานทาด้าน wealth
  • มีทักษะในการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

เมื่อคุณได้ผ่านการทดสอบจาก Capital Markets and Financial Advisory Services (CMFAS) แล้ว คุณจะได้เริ่มการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของคุณจากหลักสูตรการฝึกอบรม โดยออกแบบหลักสูตรและสอนโดยผู้ดำเนินการอบรมระดับมืออาชีพ หลักสูตรการฝึกอบรมนี้จะประกอบด้วยการเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเลคโทรนิคส์ การฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านงานประกันและการลงทุน รวมถึงการดูแลลูกค้า นอกจากนั้น คุณยังจะได้เรียนรู้จากหัวหน้างานในการพัฒนาศักยภาพของคุณจากหลักสูตรการฝึกอบรมที่ออกแบบขึ้นให้เหมาะกับคุณด้วย

คุณจะได้รับค่าตอบแทนที่ดีเหมาะสมตามความทุ่มเทและผลการปฏิบัติงานของคุณ นอกจากนั้นแล้ว ในระหว่างคุณปฏิบัติหน้าที่ คุณจะได้รับมอบหมายความรับผิดชอบที่สำคัญที่จะช่วยวางพื้นฐานให้คุณสามารถเติบโตในอาชีพได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้น คุณก็จะได้โยกย้ายตำแหน่งงานจากส่วนที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล (Personal Wealth Executive) ไปยังส่วน Private Bank และคุณยังจะได้ฝึกฝนเรียนรู้จากตำแหน่งอื่นๆ ภายในธนาคารพร้อมกับได้พัฒนาทักษะที่จะนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้

ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เคยเข้าร่วมในโครงการที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคลของยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ (UOB Singapore Personal Wealth Executive Programme) ได้รับจากโครงการนี้

ฉันได้ย้ายไปทำงานในส่วนของที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล (Personal Wealth Executive) หลังจากทำงานอยู่ในส่วนงานดูแลส่วนราชการ (civil service) มาเป็นเวลา 2-3 ปี เพราะว่าฉันอยากจะทำอะไรที่แตกต่างออกไปจากเดิมและเป็นงานที่ตื่นเต้นท้าทายมากขึ้น การถูกปฏิเสธเป็นเรื่องธรรมดาในงานที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล แต่ฉันก็ยังรักษาความตั้งใจอยู่ได้เพราะฉันคิดอยู่เสมอว่าจุดประสงค์หลักของฉันคือการช่วยให้ลูกค้าได้วางแผนการเงินอนาคตของพวกเค้าด้วยวิธีที่ดีที่สุด สิ่งที่ช่วยฉันได้มากคือการที่ยูโอบีมีวัฒนธรรมการทำงานแบบครอบครัวและเปิดกว้าง ซึ่งฉันจะสามารถเข้าไปสอบถามขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากคนอื่นๆ ได้เสมอ
Patricia Tai ที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล สายงานบุคคลธนกิจ

ผมมาร่วมงานกับยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ ในตำแหน่งที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล (Personal Wealth Executive) หลังจากจบการศึกษา และผมก็ได้ประโยชน์อย่างมากจากหลักสูตรการฝึกอบรม นอกจากนั้นผมยังได้รับโอกาสในการก้าวหน้าจากตำแหน่งที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล (Personal Wealth Executive) ไปเป็นตำแหน่งระดับบริหาร โดยเริ่มที่ตำแหน่งผู้จัดการพัฒนาธุรกิจประกัน (Bancassurance Manager) และปัจจุบันได้เลื่อนขึ้นเป็น Personal Wealth Team Head ผมชอบงานนี้มาก และผมยังได้เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำแก่พนักงานที่ที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล ในการช่วยเหลือลูกค้าของพวกเขาให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ต้องการได้
Jack Huang Personal Wealth Team Head สายงานบุคคลธนกิจ

หลังจากจบการศึกษาทางด้านการเงินประยุกต์ (Applied Finance) ในปี 2557 ฉันได้ร่วมงานกับยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ในตำแหน่งที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล (Personal Wealth Executive) การได้ทำงานในตำแหน่งนี้ให้อะไรกับฉันมากกว่าที่คาดหวังไว้มาก เพราะสิ่งที่ฉันได้รับและถือว่ามีคุณค่ามากคือการได้รู้จักผู้คนใหม่ๆ และได้ให้คำแนะนำด้านการเงินที่มีประโยชน์แก่พวกเขา นอกจากนั้นแล้วผู้ที่สร้างผลงานได้ในระดับสูงจะมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปเป็นผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Management) และได้รางวัล คือ การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมทั้งได้รับการฝึกอบรมจากหลักสูตรที่จะช่วยส่งเสริมให้เติบโตในสายงานต่อไปได้
Teresa Chong ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ Wealth Banking

หลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ และการมีหัวหน้างานเป็นพี่เลี้ยง คือปัจจัยที่สำคัญ 2 อย่างที่ช่วยให้ผมปฎิบัติงานในตำแหน่งที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล (Personal Wealth Executive) ได้เป็นอย่างดี เมื่อผมเข้ามาร่วมงานกับยูโอบีในปี 2557 มักจะได้เผชิญกับปัญหาและมีความท้าทายอยู่เสมอๆ ในตำแหน่งงานนี้ซึ่งการถูกปฏิเสธถือเป็นเรื่องธรรมดา การได้รับคำชมเชยและโอกาสได้เติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในอาชีพถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับความยากลำบากในช่วงเวลาที่ผ่านมา
Nigel Ho ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ Wealth Banking

โครงการที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคลของยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ (UOB Singapore Personal Banker) ได้มีกระบวนการคัดเลือกอย่างมีระบบและขั้นตอนต่างๆ ในการประเมินผล เพื่อช่วยให้เราสามารถคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับโครงการนี่ของยูโอบีได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการนี้ประกอบด้วยการทดสอบความสามารถผ่านทางออนไลน์และการสัมภาษณ์โดยสายงานทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการบริหารระดับสูง

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

employee-profiles-devika

Bernard Yong
ได้ทำในสิ่งที่สนใจและนำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพ

ยูโอบีเปิดรับผู้สมัครสำหรับตำแหน่งที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล (UOB Personal Wealth Executive Programme)

สมัครงานที่นี่