โครงการ Associate Officer ของยูโอบี ประเทศสิงคโปร์

Programme Overview

โครงการ Associate Officer ของยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ เป็นโปรแกรมที่มีระยะเวลา 1 ปีซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้เริ่มงาน และก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างรวดเร็วในส่วนงานบริการลูกค้าในธุรกิจการธนาคาร การจะเป็น Associate Officer ที่ยูโอบีนั้น คุณจะต้องมีแรงผลักดันตัวเองและความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นในการทำงานให้บริการกับลูกค้า การฝึกอบรมที่กำหนดไว้ในโครงการนี้ จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้พื้นฐานของการดำเนินงานของสาขาธนาคารและพัฒนาทักษะเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอย่างราบรื่น

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งงาน Associate Officer

  • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันโพลีเทคนิคในประเทศสิงคโปร์
  • มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะมอบงานบริการระดับที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า
  • มีทักษะในการสื่อสารดี

 

คุณจะได้รับการฝึกทักษะที่จำเป็นจากการผสมผสานระหว่างการฝึกอบรมในห้องเรียนและการสอนงานในขณะปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวและให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานในสาขา คุณจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากการย้ายเปลี่ยนหน้าที่จากฝ่ายบริการลูกค้าไปดูแลในส่วนการดูแลบริหารเงินสดของสาขา คุณจะมีคู่บัดดี้ที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณในขณะที่คุณปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน

จากโครงการนี้ คุณจะได้เรื่มอาชีพของคุณในตำแหน่ง Associate Officer ที่ยูโอบี และจะได้รับความก้าวหน้าเลื่อนตำแหน่งขึ้นในบทบาทของผู้จัดการสาขา แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความสนใจในส่วนงานอื่นในธนาคารขณะที่อยู่ในโครงการนี้ คุณสามารถมีโอกาสสมัครไปทำหน้าที่ในส่วนอื่นพราะองค์กรของเรามีนโยบายส่งเสริมการโยกย้ายงานภายในเของพนักงาน

ฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งในปัจจุบันและที่ผ่านมาเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้รับจากโครงการ Associate Officer ของยูโอบี

ฉันชอบสิ่งที่โครงการนี้ให้กับฉันในแง่ของการปูพื้นฐานเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ฉันได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการในธุรกิจธนาคาร จากบทบาทหน้าที่ที่ได้พบปะกับลูกค้าในตำแหน่งงานพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ จนได้โยกย้ายไปทำในส่วนงานปฎิบัติการธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ
Cindy Khor Xue Fang Associate Officer

ผมชอบการได้เปลี่ยนหน้าที่งานในหลายๆ บทบาทในโครงการนี้ เพราะทำให้ผมได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป และยังทำให้เข้าใจกระบวนการบริหารงานในสาขา ซึ่งทำให้ผมสามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
Nurul Diyana Mohd Raos, CL2 Officer, CSO

โครงการ Associate Officer ของยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ ทำให้ผมได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในแต่ละบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามแต่ละระดับ นี่เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากสำหรับผม และทำให้ผมสามารถพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ ซึ่งทำให้ผมได้รับรางวัลการบริการลูกค้ายอดเยี่ยมในปี 2556
Toh Wee Keong, Branch Service Manager

โครงการ Associate Officer ของยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ คุณจะต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยสายงานทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการบริหารระดับสูงเพื่อประเมินคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับโครงการนี่ของยูโอบีได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้

employee-profiles-sabariah

Sabariah Abbas
เส้นทางการเดินในสายอาชีพเป็นไปเกินความคาดหมาย

ขณะนี้ยูโอบีปิดรับสมัครโครงการตำแหน่งงาน UOB Associate Officer แล้ว เลือก "View Jobs" เพื่อค้นหาตำแหน่งงานว่างอื่นๆ

View Jobs