โครงการผู้ช่วยที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคลของยูโอบี ประเทศมาเลเซีย

Programme Overview

โครงการผู้ช่วยที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคลของยูโอบี ประเทศมาเลเซีย (UOB Malaysia Personal Banker Associate Programme) ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณได้มีอาชีพที่ดี การจะทำหน้าที่ที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคลนั้น คุณจะต้องมีความพร้อมที่จะนำความกระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์ของคุณมาใช้กับงานบริหารงานทางด้าน wealth ซึ่งสิ่งที่คุณจะได้รับตอบแทนมากกว่าการได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการเงินเพียงอย่างเดียว คือการจะได้รับการฝึกฝนและเตรียมความพร้อมเพื่อให้คุณเป็นแรงผลักดันซึ่งจะมีความสำคัญเพิ่มยิ่งขึ้นในอนาคตสำหรับธุรกิจด้านการเงินในภูมิภาคเอเชีย

คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Banker Associate)

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ประสบการณ์การทำงานไม่เกิน 1 ปี
  • มีความสนใจในธุรกิจด้านการบริหารงานทาด้าน wealth
  • สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง มีแรงผลักดันในตัวเอง และมีความชอบงานขายและงานบริการ

     

คุณจะได้พัฒนาทักษะและความสามารถจากโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ ได้รับการฝึกสอนโดยผู้ดำเนินการอบรมระดับมืออาชีพในการพัฒนาและชี้แนะ ซึ่งจะเป็นการฝึกอบรมในการสร้างทักษะด้านการสื่อสารและพัฒนาแนวคิดเป็นหลัก (soft skills) ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การประกันและการลงทุน นอกจากนั้น คุณยังจะได้เรียนรู้จากหัวหน้างานของคุณในการพัฒนาศักยภาพของคุณจากหลักสูตรการฝึกอบรมที่ออกแบบขึ้นให้เหมาะกับคุณด้วย

คุณจะได้รับค่าตอบแทนที่ดีเหมาะสมตามความทุ่มเทและผลการปฏิบัติงานของคุณ นอกจากนั้นแล้ว ในระหว่างคุณปฏิบัติหน้าที่ คุณจะได้รับมอบหมายความรับผิดชอบที่สำคัญที่จะช่วยวางพื้นฐานให้คุณสามารถเติบโตในอาชีพได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้น คุณก็จะได้โยกย้ายตำแหน่งงานจากส่วนที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล (Personal Banker) ไปยังส่วน Private Bank และคุณยังจะได้ฝึกฝนเรียนรู้จากตำแหน่งอื่นๆ ภายในธนาคารพร้อมกับได้พัฒนาทักษะที่จะนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้

ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เคยเข้าร่วมในโครงการผู้ช่วยที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคลของยูโอบี ประเทศมาเลเซีย (UOB Malaysia Personal Banker Associate) ได้รับจากโครงการนี้

ผมเริ่มทำงานกับยูโอบีมาเลเซียในตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล (Personal Banker Associate) หลังจากจบการศึกษาเพื่อหาประสบการณ์การทำงานจากธุรกิจธนาคาร การฝึกอบรมและวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรที่ยูโอบีทำให้การทำงานในตำแหน่งนี้เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับนักศึกษาจบใหม่ได้เรียนรู้ ประสบความสำเร็จ และเติบโตก้าวหน้าทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพ ตลอดช่วงการทำงานที่นี่ ผมได้พบกับหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานที่เป็นพี่เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของผมอยู่เสมอ การทำงานหนักของผมทำให้ผลได้รับค่าตอบแทนอย่างดี และได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นรางวัลหลายครั้ง และยังได้รับการกล่าวชมเชยและได้รับรางวัลต่างๆ และส่วนที่ดีที่สุดคือ ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ได้ทำไปได้รับความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจเมื่อคำแนะนำทางการเงินที่ผมให้แก่ลูกค้าได้ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทางการเงินที่พวกเขาตั้งไว้
Shawn Ng ผู้จัดการที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล สายงานบุคคลธนกิจ

ผมไม่มีประสบการณ์ด้านงานธนาคารมาก่อนที่จะมาร่วมงานกับยูโอบี ประเทศมาเลเซียในตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล (Personal Banker Associate) ในปี 2558 ตลอดเวลาที่ได้ทำงานที่นี่ ผมได้รับประสบการณ์และความรู้มากมาย ผมมีความภูมิใจในหน้าที่ที่ผมทำเมื่อได้รับความไว้วางใจจากการให้ความช่วยเหลือแนะนำลูกค้าในการเพิ่มพูนทรัพย์สินของพวกเขา การทำงานในส่วนนี้เป็นความท้าทาย แต่ก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม และยังช่วยให้ผมได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในสายงานและสร้างความมั่นใจในตนเองให้มากขึ้น ยูโอบีเปรียบเสมือนสถานที่ฝึกอบรมที่ช่วยวางพื้นฐานและพัฒนาบุคลากรที่ยอดเยี่ยม ทุกคนที่นี่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง มีความเป็นหนึ่งเดียวและเชี่ยวชาญในสิ่งที่พวกเขาทำอย่างจริงจัง ขอขอบคุณสำหรับทุกๆ อย่างที่ผมได้รับตลอดมาเป็นระยะเวลาที่ได้ทำงานที่ยูโอบี
Danny Low หัวหน้าทีมที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล สายงานบุคคลธนกิจ

ตั้งแต่ผมเข้ามาร่วมงานกับยูโอบี ประเทศมาเลเซียในตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล (Personal Banker Associate) ผมรู้สึกภูมิใจที่คำแนะนำทางการเงินของผมได้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มพูนทรัพย์สินของพวกเขาได้ การได้รับการยอมรับและวางใจจากลูกค้าไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การได้รับผลตอบแทนเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการได้รับความไว้วางใจและความมั่นใจจากลูกค้าที่มอบให้ยูโอบีและผม ยูโอบีประเทศมาเลเซียเป็นสถานที่ฝึกอบรมที่เยี่ยมมาก และที่นี่จะเห็นความสำคัญและแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จของคุณ สำหรับผมแล้ว นี่คือการให้โอกาสในการเติบโตในอาชีพการงานจากการได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager)
Terrence Lee ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) หน่วยงาน Wealth Banking

โครงการผู้ช่วยที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคลของยูโอบี ประเทศมาเลเซีย (UOB Malaysia Personal Banker Associate Programme) ได้มีกระบวนการคัดเลือกอย่างมีระบบและขั้นตอนต่างๆ ในการประเมินผล เพื่อช่วยให้เราสามารถคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับโครงการนี่ของยูโอบีได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

employee-profiles-bernard

Bernard Yong
ได้ทำในสิ่งที่สนใจและนำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพ

ยูโอบีได้ปิดรับผู้สมัครสำหรับตำแหน่งที่ปรึกษาธุรกิจส่วนบุคคล (UOB Personal Banker Associate Programme) แล้ว กดที่ View Jobs สำหรับตำแหน่งอื่นๆที่เปิดรับสมัคร

View Jobs