UOB Management Associate Programme

Programme Overview

โครงการพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูง (UOB Management Associate Program) มีเพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในระดับภูมิภาค การที่จะได้ร่วมงานให้ตำแหน่ง UOB Management Associate คุณจะต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานในระดับที่เป็นเลิศ มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการและมีจริยธรรมสูง ในช่วงเวลา 18 เดือน คุณจะได้รับประสบการณ์จากการถ่ายทอดแนะนำงานเพื่อฝึกฝนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของคุณอย่างรวดเร็วในสายงานธนาคารที่คุณได้เลือกไว้

คุณสมบัติของผู้สมัครในโครงการพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูง (Management Associate Program)

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่เกิน 2 ปี
  • มีประวัติผลงานหรือเคยทำงานที่มีบทบาทความเป็นผู้นำ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก และหากสามารถใช้ภาษาที่สองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

คุณจะได้รับมอบหมายความรับผิดชอบที่สำคัญตั้งแต่เริ่มต้นและจะได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง กล่าวคือ ผลการปฏิบัติงานของคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา คุณจะประสบความสำเร็จได้จากการที่คุณฝึกฝนสร้างทักษะความรู้ความสามารถที่หลากหลายและทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะผ่านหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมในห้องเรียนเกี่ยวกับงานธนาคารและธุรกิจของยูโอบี คุณจะได้หมุนเวียนงานซึ่งจะทำให้คุณได้เรียนรู้ครอบคลุมในส่วนต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าการกำกับดูแลและการควบคุม นอกจากนี้คุณยังจะได้มีส่วนร่วมทำโครงงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กรกับทีมงาน เพื่อพัฒนา ให้คำแนะนำ และเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงและสร้างการเติบโตของธุรกิจในระดับภูมิภาค

โครงการพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูง (UOB Management Associate Program) ของยูโอบีออกแบบมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นโอกาสที่มีค่าของคุณในการเรียนรู้ที่จะให้มุมมองและความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากระดับภูมิภาค โครงการนี้หากคุณเป็นผู้ที่มีผลการปฎิบัติงานที่ดีเลิศ คุณจะได้โอกาสการหมุนเวียนงานในระดับภูมิภาค ตลอดจนได้มีส่วนเข้าร่วมโครงงานข้ามสายงานในระดับภูมิภาค โครงการ UOB Management Associate คุณจะมีโอกาสได้พบ Management Associate คนอื่นๆและได้เรียนรู้แนวคิดของผู้บริหารของยูโอบีด้วย

คุณจะได้รับการสนับสนุนรวมทั้งข้อแนะนำต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่คุณทำงานที่ยูโอบี โดยเริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งให้ผู้จัดการโครงงาน โดยมีผู้อำนวยการระดับอาวุโสเป็นพี่เลี้ยง และมี Management Associate รุ่นพี่มาเป็นบัดดี้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถได้รับฟังการติชมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อพัฒนาทางด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เพื่อให้คุณมีความพร้อมที่จะสำเร็จโครงการ UOB Management Associate นี้

คุณจะได้มีโอกาสมากมายที่จะช่วยให้คุณได้พัฒนาความสามารถและศักยภาพเมื่อทำงานกับยูโอบี คุณจะได้รับความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจธนาคาร และได้เรียนรู้จากผู้บริหารของยูโอบี รวมทั้งคุณจะได้พัฒนาและเพิ่มทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายใหม่ๆ จากหลักสูตรการฝึกอบรมและการเรียนรู้

ฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูง (Management Associate Program) ของเราเกี่ยวกับโครงการนี้

บางคนอาจกล่าวว่า โครงการพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูง (UOB Management Associate Program) เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของการทำงาน . ระหว่างการทำงานของผมในฐานะ MA ผมได้เห็นสิ่งที่พิเศษสุดเกี่ยวกับยูโอบี . ซึ่งมิได้เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับธนาคารเท่านั้น แต่หมายรวมถึงสิ่งต่างๆและผู้คนรอบข้าง . หนึ่งในเหตุการณ์ที่สามารถพูดได้ คือ พวกเราได้รับโอกาสในเส้นทางที่พวกเราสามารถได้เรียนรู้ . ตลอดระยะเวลาของโครงการพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูง (UOB Management Associate Program) ในแต่ละรุ่นของ MA ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นผู้ที่มีความสามารถดีเลิศ และเป็นผู้นำในยูโอบี . และแน่นอนโครงการพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูง (UOB Management Associate Program) เป็นจุดเริ่มต้นของนิสิต/นักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ผู้นำทางธุรกิจในอนาคต
Kenneth Chan ประเทศฮ่องกง สายงาน Transaction Banking MA2016 

โครงการพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูง (Management Associate Program) ของยูโอบีเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างนิสิต/นักศึกษาจบใหม่กับชีวิตที่ก้าวเข้าสู่การทำงาน การเรียนรู้และฝึกอบรม การได้มีโอกาสเรียนรู้ในระดับภูมิภาค และการได้หมุนเวียนงานในส่วนงานต่างๆ ทำให้ฉันค้นหาจุดแข็งของตัวเอง และค้นพบลักษณะงานที่เหมาะกับตัวฉัน นอกจากนี้ฉันยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ จากประเทศต่าง ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลพิเศษสำหรับฉัน
Edrea Jessica Terutung ประเทศอินโดนีเซีย สายงานพาณิชย์ธนกิจ MA2015 

ส่วนหนึ่งระหว่างโครงการพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูง (UOB Management Associate Program) ฉันได้รับโอกาสในการเรียนรู้ ซึ่งไม่ทำให้ฉันมีความรู้สึกเบื่อ . ฉันรู้สึกว่าฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานชิ้นสำคัญและสามารถทำเพื่อเกิดผลกระทบที่ดีต่อธนาคาร . ฉันได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งและรับผิดชอบในหลายโครงการของธนาคาร . โครงการพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูง (UOB Management Associate Program) เป็นทางเดินที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้ฉันเติบโตและประสบความสำเร็จในอนาคต . ไม่เพียงแต่แค่โอกาสที่ฉันได้รับ แต่ทำให้ฉันได้รู้จักกับเพื่อนร่วมงานจากเครือข่ายต่างๆที่ฉันได้ร่วมงานด้วย
ณัฎฐา สิริวรรณศิลปี ประเทศไทย สายงานบุคคลธนกิจ MA2016 

การมีทัศนคติที่ดีถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูง (Management Associate Program) ของยูโอบี ยูโอบีเป็นองค์กรที่เป็นแหล่งให้ความรู้ซึ่งพนักงานในองค์กรก็พร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์และให้แนวทางเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จ มากและนานเท่าที่คุณอยากจะเรียนรู้และทุ่มเทเพื่อฝึกฝนตามคำแนะนำนั้น
Nathan Pang ประเทศสิงคโปร์ สายงานการเงิน MA2015 

วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณเอง คือ การที่คุณต้องสร้างความอยากที่จะเรียนรู้และกระตือรือร้นในสิ่งที่คุณทำ โครงการพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูง (Management Associate Program) ของยูโอบีให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งที่ฉันสนใจเกี่ยวกับธุรกิจธนาคาร และปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้ฉันก้าวต่อไปเพื่อพบกับความท้าทายใหม่ๆ
Reyna Ren Rui Jie ประเทศจีน สายงานพาณิชย์ธนกิจ MA2016

ผมได้รับโอกาสที่ดีมากๆ ในการเรียนรู้ และได้เห็นภาพองค์รวมของธุรกิจธนาคารผ่าน MA Programme ประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมมั่นใจในความต้องการที่จะทำงานกับธนาคารนี้การชี้แนะ การให้กำลังใจ และการให้ความช่วยเหลือจากพี่ๆ ผู้บริหารและเพื่อนๆ ทุกคนทำให้ผมก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางที่ทำให้ผมเป็น Banker ที่สมบูรณ์แบบ
Joey Goh, Singapore, Group Global Market Structuring, MA2020

การได้เป็นส่วนหนึ่งของ UOB’s Management Associate programme เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดในชีวิตของผม การมี job rotation ทำให้ผมได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลายแง่มุมของธุรกิจธนาคาร อีกทั้งยังได้เรียนรู้ในส่วนของการทำงาน และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสามารถเข้าถึงได้ง่าย และผมได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทุกๆท่านทำให้พวกเราที่เป็น MA มั่นใจว่าเราสามารถเรียนรู้และก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษาจบใหม่ โอกาสครั้งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ เติบโต และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งยังได้มีโอกาสในการทำงานที่กว้างขึ้นจากการที่ได้เป็นหนึ่งใน MA Alumni หลังจากจบโปรแกรม
Muhammad Arif bin Mohd Hodori, Malaysia, Islamic Banking, MA2017

โครงการพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูง (Management Associate Program) ได้มีกระบวนการคัดเลือกอย่างมีระบบและขั้นตอนต่างๆ ในการประเมินผล เพื่อช่วยให้เราสามารถคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับโครงการนี่ของยูโอบีได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการนี้ประกอบด้วยการทดสอบความสามารถและการสัมภาษณ์โดยสายงานทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการบริหารระดับสูง

ขั้นตอนที่ 1 ประเมินด้วยการทดสอบเชิงจิตวิทยา (Psychometric Assessment)
ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์ผ่านทางวิดีโอ
ขั้นตอนที่ 3 การเข้าร่วมประเมินศักยภาพและพฤติกรรมโดย Assessment Center
ขั้นตอนที่ 4 การสัมภาษณ์โดยกลุ่มคณะผู้สัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 5 การเสนอเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

employee-profiles-dianjun

Shang Dianjun
ค้นพบสายอาชีพที่ชอบและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในทุกๆวัน

textarea

ยูโอบีเปิดรับผู้สมัครสำหรับตำแหน่งโครงการพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูง (Management Associate Program)

สมัครงานที่นี่