โครงการการพัฒนาของยูโอบี ประเทศอินโดนีเซีย

Programme Overview

โครงการการพัฒนาของยูโอบี ประเทศอินโดนีเซีย (UOB Indonesia General Development Programme) ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสามารถเริ่มและเติบโตอย่างรวดเร็วในอาชีพในธุรกิจการธนาคาร ในตำแหน่ง ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) หรือ Emerging Credit Leader ในสายงานพาณิชย์ธนกิจ สายงานธุรกิจ SME สายงานบุคคลธนกิจ สายงาน Retail Credit หรือสายงานอื่นๆที่สนับสนุนธุรกิจของยูโอบี คุณจะได้เข้าร่วมโปรแกรมเป็นระยะเวลา 12 หรือ 20 เดือนขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานที่คุณเลือก ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสายธุรกิจต่างๆ ในธนาคารและช่วยพัฒนาให้คุณมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ มีการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และมีทักษะความเป็นผู้นำ

คุณสมบัติของผู้สมัครที่จะเข้าร่วมโครงการการพัฒนาของยูโอบี ประเทศอินโดนีเซีย (UOB Indonesia General Development Programme)

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • คะแนนเกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 3.00 (จากสเกล 4.00)
  • เคยเข้าร่วมทำกิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และเคยเข้าร่วมชมรมหรือทำกิจกรรมพิเศษ
  • มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่เป็นเลิศ
  • มีทักษะในการสื่อสารดี

 

 

คุณจะได้รับความรู้และได้ฝึกทักษะจากการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบผสมผสานกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในส่วนงานบริการลูกค้าด้านการธนาคารทั่วไป Credit Management การบริหารความเสี่ยง การปฎิบัติการและการขาย ตลอดเวลาของการฝึกอบรมจากการปฏิบัติงานจริง คุณจะได้มีโอกาสหมุนเวียนงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะต่างๆในธุรกิจธนาคาร เริ่มตั้งแต่ การทำหน้าที่ดูแลให้บริการลูกค้า ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) ไปจนถึงการวิเคราะห์สินเชื่อ คุณจะมีคู่บัดดี้ที่คอยดูแลในขณะที่คุณปฎิบัติงานในแต่ละวัน และมีหัวหน้าทีมระดับอาวุโสได้รับมอบหมายให้คอยช่วยเหลือแนะนำงานเพื่อให้คุณจบโครงการนี้ด้วยความสำเร็จ

คุณจะได้เริ่มอาชีพของคุณโดยผ่านการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาของยูโอบี ประเทศอินโดนีเซีย (UOB Indonesia General Development Programme) ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกเข้าร่วมในสายงานใด คุณจะได้รับปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ Credit Management Officer ผู้กำหนดนโยบายเรื่องสินเชื่อ และผู้พิจารณาสินเชื่อ หรือ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) นอกจากนั้น คุณยังจะได้รับโอกาสในการวางแผนอาชีพของคุณเองตามความตั้งใจมุ่งมั่นและความสนใจ

ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาของยูโอบี ประเทศอินโดนีเซีย (UOB Indonesia General Development Programme) จากผู้เข้าร่วมโปรแกรมว่าจะมีส่วนช่วยทำให้อาชีพการงานของคุณพัฒนาก้าวหน้าขึ้นได้อย่างไร

ยูโอบี ประเทศอินโดนีเซียไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทำงานเท่านั้น แต่เป็นที่ซึ่งผมได้พบปะกับผู้คนใหม่ๆ ได้พัฒนาทักษะและสร้างอนาคตทางการงานที่รุ่งเรืองได้จากที่นี่ โครงการการพัฒนาของยูโอบี ประเทศอินโดนีเซีย (UOB Indonesia General Development Programme) ได้วางรากฐานให้ผมได้เติบโตในหน้าที่จนสามารถได้เป็นพนักงานธนาคารที่ประสบความสำเร็จได้
Adam Said Parwata GDP 2560

โครงการการพัฒนาของยูโอบี ประเทศอินโดนีเซีย (UOB Indonesia General Development Programme) เป็นโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมมาก ทำให้ผมได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจธนาคาร ผมได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งนำไปใช้งานได้จริงรวมถึงประสบการณ์จากการหมุนเวียนงาน ซึ่งทำให้ผมได้มีโอกาสทำงานในหน่วยงานต่างๆ ภายในสายงานพาณิชย์ธนกิจ ผมดีใจมากที่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผมได้ทำงานเป็นพนักงานในธนาคาร และเตรียมความพร้อมเพื่อจะก้าวเป็นผู้บริหารต่อไปในสายงานธนาคาร
Scherzo Wahid Naiborhu GDP 2560

ผมรู้สีกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ได้เข้าร่วมในโครงการการพัฒนาของยูโอบี ประเทศอินโดนีเซีย (UOB Indonesia General Development Programme) ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบธนาคารทั่วๆ ไปจากการฝึกอบรมในห้องเรียนและการสอนงานจากการปฏิบัติงานจริงซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผมได้รับการสอนงานและคำแนะนำจากผู้บริหารระดับสูงและสายงานทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้นผมยังได้รับโอกาสพิเศษในการร่วมรับประทานอาหารเย็นกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของยูโอบีประเทศอินโดนีเซีย Mr. Kevin Lam ซึ่งได้เล่าประสบการณ์ของเขาและให้คำแนะนำถึงวิธีที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจธนาคาร สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการทำงานในธุรกิจธนาคาร ในภาพรวมแล้ว ผมคิดว่าการได้เข้าร่วมทำงานกับยูโอบี ประเทศอินโดนีเซียนับว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของผม
Paulus Junior Saragih, GDP 2017

โครงการการพัฒนาของยูโอบี ประเทศอินโดนีเซีย (UOB Indonesia General Development Programme) ได้มีกระบวนการคัดเลือกอย่างมีระบบและขั้นตอนต่างๆ ในการประเมินผล เพื่อช่วยให้เราสามารถคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับโครงการนี่ของยูโอบีได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการนี้ประกอบด้วยการทดสอบความสามารถและการสัมภาษณ์โดยสายงานทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการระดับอาวุโส

ขั้นตอนที่ 1 ประเมินด้วยการทดสอบเชิงจิตวิทยา (Psychometric Assessment)
ขั้นตอนที่ 2 การเข้าร่วมประเมินศักยภาพและพฤติกรรมโดย Assessment Center (Focus Group Discussion การเล่นบทบาทสมมติ Role Play และการนำเสนอผลงาน Presentation)
ขั้นตอนที่ 3 การสัมภาษณ์โดยทีมงานทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนที่ 4 การสัมภาษณ์โดยกลุ่มคณะผู้สัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 5 การเสนอเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

employee-profiles-dianjun

Shang Dianjun
ค้นพบสายอาชีพที่ชอบและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในทุกๆวัน

ปิดรับสมัครโครงการตำแหน่งงาน UOB General Development แล้ว เลือก “View Jobs” เพื่อค้นหาตำแหน่งงานว่างอื่นๆ

View Jobs