โครงการพนักงานฝึกงานของยูโอบี ประเทศอินโดนีเซีย

Programme Overview

โครงการพนักงานฝึกงานของยูโอบี ประเทศอินโดนีเซีย (UOB Indonesia Apprentice Programme) มีระยะเวลา 1 ปีซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้เริ่มงาน และก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างรวดเร็วในส่วนงานบริการลูกค้าหรือพนักงาน Teller ในธุรกิจธนาคาร สำหรับการที่จะเป็นพนักงานฝึกงานของยูโอบีได้ คุณจะต้องมีแรงผลักดันตนเองและความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานการทำงานในการให้บริการลูกค้าและการปฏิบัติงานในสายงานธนาคารในระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรมที่กำหนดไว้ในโครงการนี้ ช่วยให้คุณได้เรียนรู้พื้นฐานของการดำเนินงานของสาขาธนาคารและพัฒนาทักษะเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติงานของคุณได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพนักงานฝึกงานของยูโอบี ประเทศอินโดนีเซีย (UOB Indonesia Apprentice Programme)

  • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันโพลีเทคนิคของประเทศอินโดนีเซีย
  • มีความมุ่งมั่นในการสร้างงานบริการที่เป็นเลิศ
  • มีทักษะในการสื่อสารดี

 

คุณจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นหลากหลายด้านจากการฝึกอบรมที่เป็นระบบทั้งการฝึกอบรมในห้องเรียน และการสอนงานจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มความชำนาญและทำให้คุณมีความรู้รอบด้านและมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสาขา คุณจะได้มีโอกาสได้ทำงานในบทบาทที่หลากหลาย ตั้งแต่ส่วนงานบริการลูกค้าจนถึงการดูแลบริหารเงินสดของสาขา และคุณจะมีคู่บัดดี้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนงานในขณะที่คุณปฏิบัติงานในแต่ละวัน

คุณจะได้เริ่มอาชีพของคุณด้วยการเป็นพนักงานฝึกงานที่ยูโอบีและได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้จัดการสาขา แต่อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างที่ทำงานอยู่คุณมีความสนใจในสายงานอื่นในธนาคาร คุณก็จะได้มีโอกาสโอนย้ายงานเป็นการภายในได้เพราะเรามีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานสามารถโอนย้ายงานได้

ฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการรับสมัครพนักงานฝึกงานของยูโอบี ประเทศอินโดนีเซีย (UOB Indonesia Apprentice Programme) ของเราเกี่ยวกับโครงการนี้

ฉันมีความอยากที่จะเข้าร่วมกับโครงการรับสมัครพนักงานฝึกงานของยูโอบี ประเทศอินโดนีเซีย (UOB Indonesia Apprentice Programme) มาก ในระหว่างเข้าร่วมในโครงการนี่ ฉันมีพี่เลี้ยงที่คอยติดตามดูแลความก้าวหน้าและให้คำแนะนำกับฉันในการแก้ปัญหาต่างๆ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากการฝึกอบรมในห้องเรียนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจริง สิ่งนี้ได้ช่วยให้ฉันมีความมั่นใจมากขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ของฉัน
Eka Sry Pertiwy Damanik Apprentice Trainee

โครงการพนักงานฝึกงานของยูโอบี ประเทศอินโดนีเซีย (UOB Indonesia Apprentice Programme) ช่วยให้ฉันได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับงานธนาคาร พี่เลี้ยงของฉันและพนักงานระดับอาวุโสที่ยูโอบี พร้อมที่จะให้คำแนะนำและช่วยสอนงานให้ฉันเสมอ ซึ่งทำให้ฉันได้พัฒนาทักษะและความมั่นใจในการตอบคำถามหรือข้อสงสัยทั้งจากบริษัทต่างๆ และลูกค้า
Elisa Putri Ani Apprentice Trainee

ขั้นตอนของโครงการพนักงานฝึกงานของยูโอบี ประเทศอินโดนีเซีย (UOB Indonesia Apprentice Programme) คุณจะต้องผ่านการสัมภาษณ์งานกับทีงานทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการระดับอาวุโสเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

employee-profiles-sabariah

Sabariah Abbas
เส้นทางการเดินในสายอาชีพเป็นไปเกินความคาดหมาย

ปิดรับสมัครโครงการ UOB Indonesia Apprentice แล้ว เลือก “View Jobs” เพื่อค้นหาตำแหน่งงานว่างอื่นๆ

View Jobs