โครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนของยูโอบี ประเทศฮ่องกง (UOB Hong Kong Internship Programme)

Programme Overview

โครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนของยูโอบี ประเทศฮ่องกง (UOB Hong Kong Summer Internship Programme) มีระยะเวลา 8 สัปดาห์ คุณจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งหรืองานทั่วๆ ไปในยูโอบี ประเทศฮ่องกง ในระหว่างการฝึกงาน คุณจะได้รับประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น และได้รับความรู้ทางด้านอาชีพโดยการได้ทำงานในธุรกิจธนาคารและได้เรียนรู้การดำเนินธุรกิจของยูโอบี การจะเป็นนิสิต/นักศึกษาฝึกงานกับยูโอบี คุณจะต้องมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้จริงในการทำงานอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้คุณได้รับโอกาสให้เข้ามาร่วมงานเป็นพนักงานประจำกับยูโอบี ประเทศฮ่องกงหลังจากจบโครงการฝึกงาน และคุณจะได้เข้าสู่ในกระบวนการคัดเลือกได้อย่างรวดเร็ว หากคุณสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรับพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูง (Management Associate Program) ของยูโอบี

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนของยูโอบี ประเทศฮ่องกง (UOB Hong Kong Summer Internship Programme)

  • กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
  • มีผลการเรียนที่ดี เคยเข้าร่วมทำกิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และเคยเข้าร่วมชมรมหรือทำกิจกรรมพิเศษ
  • ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกวางตุ้ง และ ภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint)
  • มีถิ่นที่พักถาวรในฮ่องกง หรือมีวีซ่าทำงานในประเทศฮ่องกงที่ยังไม่หมดอายุ

 

โครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนของยูโอบี ประเทศฮ่องกง (UOB Hong Kong Summer Internship Programme) จะเริ่มจากการได้รับการแนะนำให้รู้จักกับองค์กร ซึ่งจะทำให้คุณได้เรียนรู้ภาพรวมของการทำธุรกิจของยูโอบี รวมถึงรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจธนาคารในปัจจุบัน และสิ่งที่องค์กรคาดหวังจากการจ้างงานนิสิต/นักศึกษาจบใหม่ ตลอดช่วงการฝึกงานผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงของคุณจะคอยติดตามดูความก้าวหน้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความรู้ทางการเงินการดำเนินธุรกิจและการบริการ รวมถึงการสื่อสารและทักษะในการสร้างความรู้จักบุคคลอื่นจากสายงานต่างๆ นอกเหนือจากการได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงแล้ว คุณจะได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งออกแบบมาเพื่อให้คุณได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจธนาคารเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานให้คุณสามารถก้าวหน้าในอาชีพของคุณได้ รวมทั้งคุณจะได้เข้าร่วมในโครงการกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้วย

โครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ในระหว่างการฝึกงาน ฉันได้ร่วมงานกับผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์เพื่อช่วยในการเตรียมเสนอข้อมูลทางด้านสินเชื่อ เริ่มจากการวิเคราะห์ธุรกิจอุตสาหกรรมของลูกค้า การวิเคราะห์ทางการเงิน และเขียนข้อมูลสำหรับบริษัท ฉันมีโอกาสไปเยี่ยมลูกค้าที่บริษัทและประชุมกับลูกค้า ซึ่งหัวหน้างานของฉันเต็มใจที่จะแนะนำและชี้แนะ เพื่อให้ฉันสามารถแก้ปัญหาและความท้าทายที่เจอ ได้เป็นอย่างดี ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่มีคุณค่าในครั้งนี้ เพื่อได้มีประสบการณ์และความเข้าใจที่ดีในสายงานพาณิชย์ธนกิจ ฉันสนุกกับประสบการณ์ที่ได้ฝึกงานที่ยูโอบี และฉันหวังว่าฉันจะได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับยูโอบีในฐานะ Management Associate ในปีหน้า ขอขอบคุณมากค่ะ

Andrea Wong, นิสิต/นักศึกษาฝึกงานปี 2561
สำหรับ 8 สัปดาห์ของช่วงเวลาฝึกงานกับยูโอบีได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วมาก การฝึกงานที่ยูโอบีไม่เพียงแต่ให้โอกาสผมในการเรียนรู้เกี่ยวกับสายงานบรรษัทธนกิจ โครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงานยังให้ความรู้ เพื่อให้ผมได้รู้ถึงความแตกต่างของสายงานต่างๆในธนาคาร และได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันของทีมต่างๆ เพื่อดำเนินงานของธุรกิจธนาคาร ตลอดหลักสูตรของโครงการ เริ่มตั้งแต่จากการปฐมนิเทศในวันแรก โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมความผูกพันของพนักงาน และงานปิดโครงการฝึกงานได้จัดเป็นแบบแผน ผมมีความสุขและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน

Baron Kwan นิสิต/นักศึกษาฝึกงานปี 2561

ขั้นตอนที่ 1 ประเมินด้วยการทดสอบเชิงจิตวิทยา (Psychometric Assessment)
ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์โดยทีมงานทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนที่ 3 การสัมภาษณ์ผู้จัดการระดับอาวุโส
ขั้นตอนที่ 4 การเสนอเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ

ยูโอบีได้ปิดรับผู้สมัครสำหรับตำแหน่งนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน (Internship Programme) แล้ว กดที่ View Jobs สำหรับตำแหน่งอื่นๆที่เปิดรับสมัคร

สมัครงานที่นี่