โครงการพนักงานตำแหน่ง Graduate Officer สายงานบุคคลธนกิจของยูโอบี ประเทศจีน

Programme Overview

โครงการพนักงานตำแหน่ง Graduate Officer สายงานบุคคลธนกิจของยูโอบี ประเทศจีน (UOB China Personal Financial Services Graduate Officer Programme) เป็นโปรแกรมที่มีระยะเวลา 18 เดือนซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรม และ การหมุนเวียนงาน โปรแกรมนี้ได้ออกแบบมาเพื่อฝึกฝน ให้ความรู้ เพื่อสร้างพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารด้าน wealth management โดยเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นเพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เมื่อจบโครงการ คุณจะได้พัฒนาพื้นฐานความรู้และขีดความสามารถของคุณให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในสายงานบุคคลธนกิจ ซึ่งมุ่งเน้นที่กลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและการธนาคารรูปแบบดิจิทัล

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพนักงานตำแหน่ง Graduate Officer สายงานบุคคลธนกิจของยูโอบี ประเทศจีน (UOB China Personal Financial Services Graduate Officer Programme)

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่เกิน 2 ปี
  • มีประวัติผลงานหรือเคยทำงานที่มีบทบาทเป็นผู้นำ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
    และหากสามารถใช้ภาษาที่สองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หัวหน้างานจะคอยติดตามดูผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันของคุณและชี้แนะให้คำแนะนำเพื่อที่คุณจะสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่ของคุณได้ คุณจะมีพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำเพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานต่างๆได้เมื่อมีการหมุนเวียนงาน พนักงานระดับอาวุโสที่เป็นคู่บัดดี้ของคุณจะได้รับมอบหมายให้คอยชี้แนะให้แนวทางในกระบวนการการเรียนรู้ของคุณจากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นอกเหนือจากการฝึกอบรมแล้ว คุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลการเรียนรู้เกี่ยวกับสายงานบุคคลธนกิจได้ เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากยิ่งขึ้น

ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยมจะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในหลักสูตรการสร้างผู้นำในสายงานบุคคลธนกิจ หรือหลักสูตรสำหรับพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Personal Financial Services Leadership or High Potential Talent Programme) ซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาเพื่อเป็นหัวหน้าทีมขายและผู้จัดการต่อไป นอกจากนั้นยังมีโอกาสที่พนักงานย้ายไปทำงานที่เมืองอื่นๆและย้ายไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์

โครงการพนักงานตำแหน่ง Graduate Officer สายงานบุคคลธนกิจของยูโอบี ประเทศจีน (UOB China Personal Financial Services Graduate Officer Programme) ได้มีกระบวนการคัดเลือกอย่างมีระบบและขั้นตอนต่างๆ ในการประเมินผล เพื่อช่วยให้เราสามารถคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับโครงการนี่ของยูโอบีได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการนี้ประกอบด้วยการทดสอบความสามารถและการสัมภาษณ์โดยสายงานทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการผู้จัดการระดับอาวุโส

ขั้นตอนที่ 1 ประเมินด้วยการทดสอบเชิงจิตวิทยา (Psychometric Assessment)
ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์ผ่านทางวิดีโอ
ขั้นตอนที่ 3 การเข้าร่วมประเมินศักยภาพและพฤติกรรมโดย Assessment Center
ขั้นตอนที่ 4 การสัมภาษณ์โดยกลุ่มคณะผู้สัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 5 การเสนอเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

employee-profiles-bernard

Bernard Yong
ได้ทำในสิ่งที่สนใจและนำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพ

ปิดรับสมัครโครงการตำแหน่งงาน UOB Personal Financial Services Graduate Officer แล้ว เลือก “View Jobs” เพื่อค้นหาตำแหน่งงานว่างอื่นๆ

View Jobs