ขั้นตอนการสมัครงาน

คุณสามารถส่งใบสมัครในตำแหน่งที่คุณสนใจผ่านทาง online ในขั้นตอนการสมัครงาน คุณจะต้องแสดงความยินยอม (Consent) เพื่อทางเราจะได้ดำเนินการใบสมัครงานของคุณ

ส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงานของคุณ (Resume) เพื่อโอกาสในการเข้าร่วมงานกับธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเซีย