ค้นหาตำแหน่งงานและสมัครงาน

  • job-searchjob-search
who-we-seek

ใครคือบุคลากรที่เราแสวงหา

คุณจะเป็นคนที่เหมาะสมสำหรับเรา หากคุณมีส่วนร่วมกับค่านิยมขององค์กร โดยมีความเชื่อและพฤติกรรม รวมถึงความรับผิดชอบในการทำในสิ่งที่ถูกต้อง

อ่านต่อย่อ

ค่านิยมของยูโอบี คือ คุณธรรม (ทำในสิ่งที่ถูกต้อง) สร้างสรรค์ (สร้างสรรค์เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต) เป็นหนึ่งเดียว (รวมกันเป็นหนึ่งเดียว) มุ่งมั่น (สร้างความสำเร็จในปัจจุบัน เพื่อความมั่นคงในอนาคต) จะเป็นตัวกำหนดความคิดและพฤติกรรมของเราเพื่อแสดงออกต่อลูกค้าและบุคคลอื่น และเที่นี่จะป็นที่ที่คุณจะสามารถทำในสิ่งที่ดีที่สุดและทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นในทางบวกซึ่งเป็นผลจากการสนับสนุนของวัฒนธรรมองค์กร

 

connect-with-us

ติดต่อเรา

ติดตามข่าวสารของยูโอบี รวมถึงตำแหน่งงานที่เปิดรับและกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

อ่านต่อย่อ
how-to-apply

ขั้นตอนการสมัครงาน

ส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงานของท่าน(Resume) ได้ที่นี่ เพื่อโอกาสในการเข้าร่วมงานกับธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเซีย

 

สมัครงานที่นี่

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานที่นี่

สมัครงานที่นี่