คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถสมัครงานผ่านทาง online ได้หรือไม่

คุณสามารถส่งใบสมัครในตำแหน่งที่คุณสนใจผ่านทาง online ตามขั้นตอนการสมัครงาน คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

 

ขั้นตอนการสมัครงานเป็นอย่างไรบ้าง

เมื่อทางธนาคารได้รับประวิติการทำงานของคุณ ทางธนาคารจะพิจารณาว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครหรือไม่ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามตำแหน่งงานที่ทางยูโอบีกำหนด

 

เมื่อไรฉันถีงทราบความคืบหน้าของการสมัครงาน

ทางเรามีขั้นตอนของการสมัครงานในแต่ละตำแหน่งงานและโครงการที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจะใช้เวลาที่แตกต่างกันในการแจ้งผล ทางเราจะพิจารณาใบสมัครและจะติดต่อกับคุณ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ฉันอยากทราบโปรแกรมการจัดงานสรรหาบุคลากรของยูโอบี

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานสรรหาบุคลากรที่จะมีขึ้นได้ที่ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของยูโอบี โดยกดที่นี่เพื่อเชื่อมต่อกับช่องทางรับทราบข่าวสารต่างๆของยูโอบี

 

ฉันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 ในมหาวิทยาลัย ไม่ทราบว่าทางยูโอบีมีโครงการนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน (Internship Program) หรือไม่

ยูโอบีมีโครงการฝึกงานนิสิต/นักศึกษาในประเทศต่างๆของกลุ่มยูโอบี (ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฮ่องกง ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย) คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

 

ฉันเพิ่งจบการศึกษา ไม่ทราบว่ามีโครงการที่เหมาะสมกับฉันหรือไม่

คุณสามารถเลือกโครงการต่างๆทั้งนี่ขึ้นอยู่กับประเทศและเป้าหมายสายอาชีพที่คุณต้องการ และได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในสายงานต่างๆ ทั้งนี้รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็น Wealth Manaager และสร้างศักยภาพของคุณเพื่อเตรียมพร้อมในการบริหารสาขา คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

 

ฉันจะสมัครตำแหน่งงานสำหรับโครงการสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอาชีพ (Early Careers) ได้อย่างไร

ขั้นตอนการรับสมัครงานขึ้นอยู่กับในแต่ละประเทศของกลุ่มยูโอบี คุณสามารถอ่านรายละเอียดของโครงการสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอาชีพ (Early Careers Page) ของแต่ละประเทศ เพื่อคุณจะได้ดำเนินการส่งใบสมัครตามขั้นตอนต่อไป

 

ฉันจะจบการศึกษาในปลายปีนี้ ไม่ทราบว่าฉันสามารถสมัครงานได้ตอนนี้หรือไม่

ขั้นตอนการรับสมัครงานขึ้นอยู่กับในแต่ละประเทศของกลุ่มยูโอบี คุณสามารถอ่านรายละเอียดของโครงการสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอาชีพ (Early Careers Page) ของแต่ละประเทศ ที่คุณสนใจ เพื่อทราบถึงช่วงเวลาที่ต้องส่งใบสมัคร

 

ฉันไม่มีประสบการณ์การทำงาน ไม่ทราบว่าฉันสามารถสมัครงานได้หรือไม่

คุณสามารถสมัครในโครงการสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอาชีพ (Early Programme) ซึ่งเป็นโครงการสำหรับผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาและรวมทั้งผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานไม่มากนัก

 

ฉันจำเป็นต้องจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือไม่

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ เพื่อทราบข้อมูลคุณสมบัติในแต่ละตำแหน่งงงานที่ทางธนาคารกำหนด

 

ฉันสมัครโครงการสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอาชีพ (Early Careers Programme) ไม่ทราบว่าฉันสามารถสมัครโครงการอื่นได้หรือไม่

คุณสามารถยื่นใบสมัครได้มากกว่าหนึ่งโครงการ หากตำแหน่งนั้นตรงกับความสนใจและเป้าหมายในสายอาชีพของคุณ

 

ฉันสามารถสมัครตำแหน่งงานในระดับเริ่มต้น (Entry-Level) แทนทีโครงการสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอาชีพ (Early Careers Programme) ได้หรือไม่

คุณสามารถสมัครได้ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

 

ฉันจะคาดหวังสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างไร

โครงการสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอาชีพ (Early Careers Programme) ได้ออกแบบเพื่อช่วยให้คุณได้เริ่มพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพในกลุ่มธุรกิจที่คุณเลือก อีกทั้งคุณยังได้รับหลักสูตรฝึกอบรมและการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่ทางธนาคารจัดเตรียมไว้ เพื่อชวยให้คุณได้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

 

ยูโอบีมีตำแหน่งงานที่เอื้อโอกาสในการโอนย้ายภายในกลุ่มยูโอบีหรือไม่

ยูโอบีสนับสนุนพนักงานได้มีโอกาสโอนย้ายภายในในกลุ่มยูโอบี เพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ใหม่ๆและได้เรียนรู้ในแง่มุมต่างๆของยูโอบี ทั้งนี้การโอนย้ายสามารถเป็นได้ทั้งการโอนย้ายข้ามสายงานหรือการโอนย้ายไปที่ประเทศต่างๆในกลุ่มยูโอบี คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

 

วัฒนธรรมองค์กรของยูโอบีเป็นอย่างไร

วัฒนธรรมในการทำงานที่ยูโอบี คือการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร และจะทำให้คุณรู้สึกว่าที่นี่คือครอบครัวของคุณ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

 

ยูโอบีได้มีหลักสูตรการฝึกอบรมและการเรียนรู้อะไรบ้างที่จัดให้

ทางยูโอบีได้จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมและการเรียนรู้ที่หลากหลายไว้ เพื่อชวยให้คุณได้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ของความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมถึงการศึกษาต่อและการทำให้ได้รับคุณสมบัติที่เหมาะสมตามสายอาชีพ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

 

ฉันสามารถเชื่อมต่อกับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ต่างๆของยูโอบีได้หรือไม่

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูโอบี โดยผ่านทาง เฟสบุ๊ค ยูทูป และ LinkedIn

 

ทางยูโอบีมีการให้คืนกลับไปสู่สังคมอย่างไรบ้าง

ยูโอบีใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจเพื่อผลักดันโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและการสนับสนุนผู้ที่มีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะในภูมิภาคเอเซีย คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

 

ทางยูโอบีได้มีการสนับสนุนการรักษาความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรบ้าง

ที่ยูโอบีมีการเสนอสวัสดิการที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณได้จัดการลำดับความสำคัญและจัดสรรเวลาในชีวิตได้อย่างลงตัว คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

 

ฉันจำเป็นต้องจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือไม่

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ เพื่อทราบข้อมูลคุณสมบัติในแต่ละตำแหน่งงงานที่ทางยูโอบีกำหนด

 

ฉันได้สมัครงานในตำแหน่งหนึ่งไปแล้ว ฉันสามารถสมัครตำแหน่งอื่นๆอีกได้หรือไม่

คุณสามารถยื่นใบสมัครได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง หากตำแหน่งนั้นตรงกับประสบการณ์การทำงานและเป้าหมายในสายอาชีพของคุณ

 

ฉันจะคาดหวังสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างไร

ทางยูโอบีได้จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมและการเรียนรู้ที่หลากหลายไว้ เพื่อชวยให้คุณได้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ในแต่ละระดับชั้นของสายอาชีพ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานที่นี่

สมัครงานที่นี่